Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Klātienē

Paskaidrojuma raksta energoapgādes būvju būvniecībai, atjaunošanai, pārbūvei, novietošanai, nojaukšanai I daļu (ieceres dokumentācija) iesniedz portālā - www.bis.gov.lv/bis, ierosinot 1.grupas energoapgādes būves (atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi") jaunu būvniecību, atjaunošanu, pārbūvi, novietošanu, nojaukšanu.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojumu var pieprasīt elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
  Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti:
  1. Aizpildīta veidlapa “Paskaidrojuma raksts energoapgādes būvju būvniecībai, atjaunošanai, pārbūvei, novietošanai, nojaukšanai - I daļa (ieceres dokumentācija)”.
  2. Tehniskā shēma (tehniskās shēmas sastāvu skatīt Ministru kabineta 30.09.2014. noteikumos Nr.573 "Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi".

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Būvniecības ieceres dokumentus iespējams saņemt elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).