Datums 21. septembris, 2021
Laiks13.00
Vieta Tiešsaistē
Rīgas domes sēžu zāle

DARBA KĀRTĪBA:

  1. Par dāvinājuma - dzīvokļa īpašuma Salamandras ielā 10-34, Rīgā (kadastra Nr. 01009176227), pieņemšanu   
  2. Par dāvinājuma - dzīvokļa īpašuma Līksnas ielā 20-3, Rīgā (kadastra Nr. 01009162869), pieņemšanu 
  3. Par grozījumiem Rīgas domes 20.02.2001. lēmumā Nr. 9334 'Par personu, kurām izīrējamas dzīvojamās telpas Rīgas pilsētas īpašumā vai valdījumā esošajās mājās, saraksta Nr. 103 apstiprināšanu'  
  4. Par apstrīdēto Rīgas pilsētas siltumapgādes jautājumu komisijas 20.07.2021. lēmumu (protokols Nr.249, 1.9.punkts) ,,Par gāzes apkures ierīkošanu neapdzīvojamā telpā Nr.902 Brīvības ielā 80, Rīgā"  
  5. Par zemes gabaliem   
  6. Ziņojums par plānotajiem pasākumiem nekustamo īpašumu pieslēgšanai Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēto produktu ietvaros izbūvētajai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai      
  7. Ziņojums par izaicinājumiem ūdens zudumu un ūdens patēriņa starpības jomā 


     Priekšsēdētājs    E.Cepurītis