Daugavas stadions

Ceturtdien, 24. martā, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas deputāti saskaņoja vēl četrus finansēšanas konkursu nolikumus, kur noteiktas administratīvās procedūras finanšu līdzekļu piešķiršanai daudzveidīgu sporta, jaunatnes un kultūras aktivitāšu norisēm.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā ir sagatavoti un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejā ir saskaņoti nākamie četri finansēšanas konkursu nolikumi, kas nosaka līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību: privāto muzeju atbalstam, pasaules čempionātu un Eiropas čempionātu, nozīmīgu un starptautisku sacensību organizēšanai Rīgā, tematisku sporta aktivitāšu organizēšanai Rīgā, jaunatnes organizāciju kapacitātes stiprināšanai.

Vienlaikus Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments jau ir izsludinājis pirmos finansēšanas konkursus: “Līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība privātpersonu dibināto un atvasināto publisko personu izveidoto amatiermākslas kolektīvu darbības atbalstam” un “Līdzfinansējuma radošo kvartālu un teritoriju atbalstam piešķiršanas kārtība”.

Līdz ar komitejā saskaņotajiem konkursa nolikumiem tuvākajā laikā turpināsies arī pārējo konkursu izsludināšana, tostarp kultūras, sporta un jaunatnes aktivitāšu atbalstam un īstenošanai.  Izsludinot konkursus, Rīgas pašvaldības komunikācijas kanālos tiks organizēta attālināta tikšanās ar attiecīgo nozaru speciālistiem, lai sniegtu detalizētu informāciju par pieteikšanās kārtību.

Informāciju sagatavoja: Raimonds Grants – Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinators, e-pasts: Raimonds.Grants@riga.lv.