Lai skolēni varētu iestāties Rīgas valsts ģimnāziju 7. un 10. klasēs 2024./2025. mācību gadā, tiks organizēti apvienotie iestājpārbaudījumi. Šobrīd ir sākusies reģistrēšanās iestājpārbaudījumiem uz 7. klasēm, savukārt 20. aprīlī tiks atvērta reģistrēšanās iestājpārbaudījumiem uz 10. klasēm.

Skolēna iegūtais rezultāts vienotā iestājpārbaudījumā būs pamats dalībai konkursā uzņemšanai izvēlētajā Rīgas valsts ģimnāzijā.

Vienoti iestājpārbaudījumi uz 7. klasi notiks 27. aprīlī, bet uz 10. klasi - 11. maijā.

Reģistrēšanās iestājpārbaudījumiem ilgs 14 kalendārās dienas, un tā tiks sākta trīs nedēļas pirms iestājpārbaudījuma.
  • Reģistrēšanās 7. klases iestājpārbaudījumam notiks no 6. aprīļa līdz 20. aprīlim.
  • Reģistrēšanās 10. klases iestājpārbaudījumam norisināsies no 20. aprīļa līdz 4. maijam.

Reģistrēties iestājpārbaudījumiem varēs elektroniski tīmekļa vietnē www.izglitiba.riga.lv   sadaļā “Reģistrēšanās iestājpārbaudījumam”. 

Katrai ģimnāzijai būs noteikts iestājpārbaudījuma kārtošanas vietu skaits. Reģistrējoties būs jānorada, kurā no Rīgas valsts ģimnāzijām rakstīs iestājpārbaudījumu: Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā, Rīgas Valsts 2.ģimnāzijā, Rīgas Valsts 3.ģimnāzijā, Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā, Āgenskalna Valsts ģimnāzijā un Rīgas Valsts klasiskajā ģimnāzijā.

Pēc iestājeksāmenu rezultātu saņemšanas vecāki varēs pieteikt bērnu konkrētajā/izvēlētajā valsts ģimnāzijā.

Mēnesi pirms iestājpārbaudījumiem www.izglitiba.riga.lv tiks publicētas iestājpārbaudījuma programmas un iestājpārbaudījuma uzdevumu piemēri.

Papildinformācija būs pieejama: Rīgas valsts ģimnāziju mājas lapās. Jautājumu gadījumā iespēja sazināties arī pa e-pastu: iestajparbaudijums@riga.lv .

Informāciju sagatavoja: Sindija Grāvere, Rīgas pašvaldības Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore, e-pasts: sindija.gravere@riga.lv.