Informācija presei Rīgas domē Covid-19
Rīgas karogs

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, Rīgas pašvaldības iestādēs darbs iespēju robežās tiek organizēts attālināti. Arī klientu apkalpošana tiek veikta attālināti, atsevišķās iestādēs un uzņēmumos klienti tiek pieņemti pēc iepriekšēja pieraksta.

Lai ierobežotu Covid 19 izplatību, Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs klientus apkalpo klātienē tikai pēc iepriekšēja pieraksta.

1.  Klientu apkalpošana klātienē  notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta - Brīvības ielā 49/53, Daugavpils ielā 31, Eduarda Smiļģa ielā 46, Ieriķu ielā 43A un Gobas ielā 6A Rīgā. 

Pierakstīties uz klātienes apmeklējumu var pakalpojumiem, kurus nevar saņemt pa tālruni vai sazinoties elektroniski (e-pasts, e-pakalpojums, e-adrese) un  kuriem ir nepieciešams klātienes kontakts, kā arī apkalpošanas laiks nav ilgāks par 15 minūtēm.

Lai pierakstītos uz klātienes apmeklējumu, jāzvana pa tālruni 80000800.

2. Iesniegt iesniegumu var:

 • parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot to uz e-pastu riga@riga.lvaic@riga.lv;
 • izmantojot portālu Latvija.lv, izvēloties - “Iesniegums iestādei”, norādot adresātu “Rīgas dome”;
 • izmatojot E-adresi, norādot adresātu “Rīgas dome”;
 • atstājot iesniegumu tam īpaši paredzētā pastkastē Rīgā, Daugavpils ielā 31, Eduarda Smiļģa ielā 46, Ieriķu ielā 43A, Gobas ielā 6A (P. 8.30-18.00, O-C. 8.30-17.00, Pk. 8.30-16.00); Brīvības ielā 49/53 (P.-Pk. 8.30-19.00);
 • sūtot iesniegumu pa pastu Rīgas domei, Rātslaukums 1, LV-1539.

3. Iesniegt pakalpojumu pieteikumu, kuram nav nepieciešams klātienes kontakts var:

 • izmantojot attiecīgo e-pakalpojumu;
 • atstājot to tam īpaši paredzētā pastkastē Rīgā, Daugavpils ielā 31, 28, Eduarda Smiļģa ielā 46, Ieriķu ielā 43A, Gobas ielā 6A (P. 8.30-18.00, O-C. 8.30-17.00, Pk. 8.30-16.00); Brīvības ielā 49/53 (P.-Pk. 8.30-19.00).

Pakalpojumu saraksts, kuriem nav nepieciešams klātienes kontakts

4. Deklarēt dzīvesvietu var:

 • elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv “Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana” Latvijas valsts portāls ;
 • klātienē Daugavpils ielā 31, Eduarda Smiļģa ielā 46, Ieriķu ielā 43A, Gobas ielā 6A (P. 8.30-18.00, O-C. 8.30-17.00, Pk. 8.30-16.00); Brīvības ielā 49/53 (P.-Pk. 8.00-19.00), iepriekš apmeklējumu piesakot pa tālruni 80000800.

5. Informācijai un konsultācijām, kā arī pierakstam pie Rīgas domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietniekiem un Rīgas pilsētas izpilddirektora lūdzam izmantot neklātienes klientu apkalpošanas kanālus:

6. Pieteikties “virtuālām konsultācijām” pie Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta speciālistiem  par departamenta sniegtajiem pakalpojumiem un departamenta kompetencē esošajiem jautājumiem var:

 • zvanot pa tālruni 80000800;
 • rakstot elektroniski uz aic@riga.lv;
 • klātienē Daugavpils ielā 31, Eduarda Smiļģa ielā 46, Ieriķu ielā 43A, Gobas ielā 6A (P. 8.30-18.00, O-C. 8.30-17.00, Pk. 8.30-16.00); Brīvības ielā 49/53 (P.-Pk. 8.00-19.00), iepriekš apmeklējumu piesakot pa tālruni 80000800.

7. Saņemt konsultācijas par Komercdarbības koordinācijas nodaļas sniegtajiem pakalpojumiem:

par tirdzniecību reģistrētajā ielu tirdzniecības vietā; par tirdzniecību pasākuma laikā, īslaicīgo tirdzniecību, tirdzniecību; par tirdzniecības atļaujām ielu tirdzniecībai sabiedriskās ēdināšanas; par par jaunas ielu tirdzniecības vietas reģistrēšanu vai izmaiņām iepriekš reģistrētajā ielu tirdzniecības vietā, jauna tirgus izveides lietderību, tirgus teritorijas, kurai piešķirts tirgus statuss, izmaiņām vai par tirgus iekšējās kārtības noteikumiem, var:

8. Informācijai par līdzdalības iespējām savas apkaimes attīstīšanā, atbalstam dažādu iniciatīvu virzībā un iedzīvināšanā apkaimju biedrībām, iedzīvotājiem un iedzīvotāju interešu grupām var vērsties pie projektu vadītājiem apkaimju attīstības jautājumos:

9. Par Rīgas pilsētas līdzdalības budžeta projektu ideju īstenošanas konkursa norisi vai projektu ideju iesniegšanu saistītiem jautājumiem var vērsties pie konkursa vērtēšanas komisijas sekretāra:

Aicinām sargāt sevi un sekot līdzi aktuālajai informācijai pašvaldības mājaslapā www.riga.lv un Slimības profilakses un kontroles centra mājaslapā www.spkc.gov.lv.

“Rīgas satiksmes” klientu apkalpošanas centros klienti tiek apkalpoti tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Pierakstīties klientu centra apmeklējumam iespējams gan pa informatīvo tālruni 20361862, gan mājas lapā.

“Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) nodrošina klientu pieņemšanu klātienē uzņēmuma klientu apkalpošanas centros (KAC) pēc iepriekšēja pieraksta.

Apmeklējumam var pieteikties: https://rnp.reservio.com/ vai zvanot 8900 (informatīvais tālrunis).

Lai pieteikuma statuss tiktu apstiprināts, dzīvokļa īpašniekam vai tā pilnvarotajai personai obligāti jānorāda vārds, uzvārds, e-pasts, tālruņa nr., adrese un īss jautājuma apraksts.

Aicinām dzīvokļu īpašniekus izmantot RNP nodrošinātos e-pakalpojumus un iesniegt dokumentus, kas saistīti ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanas jautājumiem, izmantojot elektronisko vidi – sūtot e-pastu uz RNP vienoto adresi rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv .

RVC sniedz pakalpojumus pilnā apmērā, izņemot grupu nodarbības. Speciālistu apmeklējums tikai ar iepriekšēju pierakstu pa telefonu vai elektroniski.

Ienākot telpās, jālieto sejas maskas. Aizliegts ienākt RVC telpās personām, kuru apmeklējuma mērķis nav tieši saistīts ar medicīnas pakalpojumu saņemšanu, t.i. aizliegti apmeklējumi tirdzniecības, reklāmas, personīgu sociālu kontaktu u.tml. nolūkos. Pacientu, t.sk. bērnu, uz pakalpojuma saņemšanu RVC var pavadīt viena pilngadīga persona.

Tiek piedāvāti visi ambulatorie veselības aprūpes un medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi (tajā skaitā medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi dienas stacionārā).

Atbilstoši iepriekš veiktajam pierakstam, notiek sazināšanās ar pacientiem rindas kārtībā.

Lai pierakstītos pie speciālista vai uz pakalpojumu, pieraksts jāveic pa tālruni – 200288018801 vai epastu: pieraksts@rigasveseliba.lv, pašpieraksts eveselibaspunkts.lv 

Darba laiks: darbdienās no 8.00 – 20.00dežūrārsts arī sestdienās 8.00 – 15.00/17.00.

Rīgas 1.slimnīca pilnā apjomā sniedz ambulatoros un plānveida stacionāros ārstniecības, diagnostiskos un rehabilitācijas pakalpojumus.

Pacientus aicinām ierasties ārstniecības iestādē pakalpojuma saņemšanai ne ātrāk kā 10 min pirms noteiktā pieraksta laika. Uzturoties slimnīcas telpās pacientiem noteiktas prasības:

 • lietot sejas aizsargmaskas,
 • dezinficēt rokas,
 • ievērot 2 metru distanci.

COVID-19 tests pacientam ir obligāts pirms plānveida ķirurģiskas manipulācijas vai operācijas pakalpojuma saņemšanas. Pacientu apmeklējumi stacionārā ir aizliegti.

Īslaicīgas sociālās aprūpes nodaļā atsākta klientu uzņemšana un izrakstīšana no nodaļas. Nodaļā turpinās epidemioloģiskās situācijas karantīna, aizliegts ienākt apmeklētājiem.

Slimnīcas administrācija klientu apkalpošanu klātienē neveic.

SIA "Rīgas 2.slimnīca" atsāk sniegt visus plānveida veselības aprūpes pakalpojumus dienas stacionārā un stacionārā, ievērojot nepieciešamos epidemioloģiskās drošības pasākumus.

Klienti ambulatori tiek apkalpoti tikai pēc iepriekšēja pieraksta, lietojot maskas un nodrošinot distanci.  Uz veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu aicinām ierasties precīzi noteiktajā ierašanas laikā vai ne ātrāk kā 15 minūtes pirms nozīmētās vizītes. Atrodoties slimnīcā visiem nepieciešams lietot sejas maskas. 

COVID-19 tests nepieciešams pirms plānveida stacionāra pakalpojumu saņemšanas, testam jābūt ne vacākam par 48 stundām.  Lai saņemtu ambulatoros pakalpojumus COVID-19 tests nav nepieciešams. 

Uzņemšanas nodaļā visu diennakti tiek sniegta neatliekamā palīdzība, lietojot maskas un ierobežojot pavadītāju skaitu (viens pavadītājs ir pieļaujams tikai kustību traucējumu gadījumā).

Stacionāra pacientu apmeklējums ir aizliegts, izņemot pacientus kritiski smagā stāvokli ar ārstējoša ārsta atļauju ne ilgāk kā 15 minūtēm. 

Covid-19 pandēmijas laikā Rīgas Dzemdību namā ieviesti  šādi ierobežojumi:

 • pacientu apmeklējumi ir aizliegti;.
 • Uzņemšanas nodaļā hospitalizētām grūtniecēm, dzemdētājām un nedēļniecēm, kā arī viņu pavadošajām personām nevajag veikt Covid testēšanu, ja paciente vai pavadošā persona ir beigusi pilnu vakcinācijas kursu pret Covid-19, un pēc otrās devas ir pagājušas 14 dienas. Kā apliecinājumu veiktajai vakcinācijai jāuzrāda izdruka no e-veselības vai ģimenes ārsta izsniegta izziņa par vakcināciju, kurā norādīti vakcīnas saņemšanas datumi. Saņemot AstraZeneca ražoto “Vaxzevria” vakcīnu, persona tiek uzskatīta par vakcinētu pret Covid-19, sākot ar 22. dienu līdz 90. dienai pēc pirmās devas saņemšanas;
 • Nevakcinētām Uzņemšanas nodaļā hospitalizētām grūtniecēm, dzemdētājām un nedēļniecēm nepieciešams veikt  deguna un rīkles iztriepes SAR-Cov-2- RNS testus. Tos bez maksas pacientēm veic turpat Uzņemšanas nodaļā. Ja paciente var uzrādīt negatīvu Covid testa atbildi, kas nav vecāka par 72h no materiāla paņemšanas brīža, atkārtoti tests nav jāveic;
 • Pavadošajām personām jāuzrāda negatīvs SAR-CoV-2 RNS testa rezultāts (deguna un rīkles iztriepes vai siekalu paraugā), ne vecāks par 72 h no materiāla paņemšanas brīža. Ja pavadošajai personai nav veikts tests, Uzņemšanas nodaļā iespējams veikt  Covid-19 antigēnu eksprestestu. Tests tiek veikts personas klātbūtnē, rezultāta saņemšanas laiks: 15-30 minūtes. Testa cena 12 EUR.
 • personām, kas pārslimojušas Covid-19 infekciju, jāuzrāda ārsta atzinums, ka persona vairs nav infekcioza. Zīme derīga 3 mēnešus no brīža, kad ārsts atzinis personu par veselu un izsniedzis apliecinājumu. Ja paciente vai viņas pavadošā persona var uzrādīt šo apliecinājumu, Covid testēšana, netiek veikta;
 • ierodoties uz plānveida manipulācijām (dzemdību ierosināšanu, plānotu ķeizargriezienu, augļa ārējo apgrozījumu), pacientēm jāierodas jau ar veiktu  SAR-CoV-2 RNS analīzi! 
 • pavadošā persona stacionārā drīkst uzturēties tikai ģimenes palātā. Ja pavadošā persona iziet no Dzemdību nama, tad atpakaļ stacionārā ielaista netiek;
 • pacientes ar apstiprinātu COVID-19 infekciju, pacientes, kuras atrodas pašizolācijā vai kurām ir izteikta akūtas respiratorās vīrusu infekcijas simptomātika un nevar tikt izslēgta COVID-19 infekcija, piemēram, sauss klepus un temperatūra virs 38°C, tiek izvietotas Infekciju izolatorā.  Pavadošās personas Infekciju izolatorā ielaistas netiek;
 • pavadošās personas ar saslimšanas pazīmēm stacionārā ielaistas netiek;
 • Uzņemšanas nodaļā hospitalizētām grūtniecēm, dzemdētājām un nedēļniecēm, kā arī viņu pavadošajām personām nevajag veikt Covid testēšanu, ja paciente vai pavadošā persona ir beigusi pilnu vakcinācijas kursu pret Covid-19, un pēc otrās devas ir pagājušas 14 dienas. Kā apliecinājumu veiktajai vakcinācijai jāuzrāda izdruka no e-veselības vai ģimenes ārsta izsniegta izziņa par vakcināciju, kurā norādīti vakcīnas saņemšanas datumi. Saņemot AstraZeneca ražoto “Vaxzevria” vakcīnu, persona tiek uzskatīta par vakcinētu pret Covid-19, sākot ar 22. dienu līdz 90. dienai pēc pirmās devas saņemšanas;
 • Dzemdību namā jāievēro epidemioloģiskās drošības mēri - jānēsā sejas maska, jāievēro distance, bieži jāmazgā/jādezinficē rokas (tai skaitā - vakcinētajām personām);
 • pavadošajām personām  pavadīt pacienti uz ambulatorajām vizītēm, tai skaitā USG izmeklējumiem nav atļauts;
 • jaundzimušo uz izmeklējumiem drīkst pavadīt tikai viens no vecākiem;
 • Bezmaksas Ģimenes skolas lekcijas un nodarbības notiek tiešraides platformā Zoom (informācija par tiešraidēm tiek publicēta sadaļā Lekcijas un nodarbības)

Rīgas Sociālais dienests ārkārtējās situācijas laikā klientus klātienē nepieņem, piemērojot izņēmumus krīzes situācijā.

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī un rūpējoties par klientu un darbinieku veselību un drošību, aicinām iesniegumus un dokumentus iesniegt attālināti:

 • iesniegumu, kas uzrakstīts latviešu valodā un ir personas pašrocīgi parakstīts, ievietot dokumentu kastē, kas atrodas pie katras no 14 Rīgas Sociālā dienesta klientu pieņemšanas vietām Rīgā;
 • parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pastu soc@riga.lv;
 • izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” portālā www.latvija.lv.

Iesniegumā personai obligāti jānorāda vārds un uzvārds, personas kods, adrese, tālrunis un jānorāda konta numurs, uz kuru pārskaitīt pabalstu tā piešķiršanas gadījumā.

Rīgas Sociālā dienesta darba laiks: pirmdienās no plkst. 9.00 – 17.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 – 16.00, piektdienās no plkst. 9.00 – 12.00.

Rīgas Sociālā dienesta dienas centrus un kopienas centru var apmeklēt TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta. Dienas centros radošās iniciatīvas laikā “Radi prieku un vairo drošību” tika sašūtas vairāk kā 300 maskas. Šobrīd dienas centros uzsākta jauna akcija - adījumi un tamborējumi priekšlaicīgi dzimušajiem bērniem.

Zupas virtuves un siltā ēdiena izsniegšanas vietas Rīgā turpina darbu kā līdz šim, ievērojot visas higiēnas un drošības prasības. Ēdiens tiek izsniegts līdzņemšanai TIKAI savos traukos!

Astoņas Rīgas pašvaldības līdzfinansētās patversmes jaunos klientus uzņem tikai tad, kad ir veikts Covid-19 tests. Ir paplašināts vietu skaits gan sieviešu, gan vīriešu patversmēs. Darbs tiek nodrošināts pastiprinātas drošības apstākļos, ievērojot stingras higiēnas normas gan klientiem, gan darbiniekiem.

Rīgas pašvaldības trīs sociālās aprūpes centros "Mezčiems", "Gaiļezers" un "Stella maris" epidemioloģiskās drošības uzturēšanai piederīgo apmeklējumi nenotiek. Tuvinieki var sazināties telefoniski vai interneta vietnēs, vajadzības gadījumā sociālā darba speciālisti palīdzēs senioriem izmantot viedierīces. Pienesumus saviem piederīgajiem var atstāt pie dežuranta vai apsarga, norādot klienta vārdu, uzvārdu, istabas numuru. Neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt aprūpes centru sociālā darba speciālistiem.

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienību bērnu un jauniešu tuvinieki aicināti iespēju robežās tikšanos ar bērnu vai jaunieti plānot un organizēt attālināti, izmantojot saziņu pa tālruni, video zvanus vai citus tehniskos rīkus.

Rīgas domes Labklājības departaments iespēju robežās organizē darbu tā, lai maksimāli ierobežotu klientu plūsmu, kā arī atbalstot tos darbiniekus, kuriem ir bērni skolas un pirmsskolas vecumā.

Brīvprātīgo darbu koordināciju Rīgā nodrošina Latvijas Sarkanais Krusts un Latvijas Samariešu apvienība, kuri ir ilggadēji RD Labklājības departamenta sadarbības partneri ar starptautisku pieredzi brīvprātīgā darba koordinēšanā. Gan tos cilvēkus, kam nepieciešama palīdzība, gan brīvprātīgos, aicinām sazināties ar Latvijas Sarkano Krustu pa tālruni: 67336651, Latvijas Samariešu apvienību pa tālruni: 26602002 vai diennakts tālruni 8898. Abu organizāciju brīvprātīgajiem var uzticēties, jo pirms tam jau ar koordinatoru būs pārrunāts palīdzības veids. Aicinām neizpaust svešiniekiem ne savas dzīvesvietas adresi, ne personas datus. Ja nepazīstams cilvēks jums klātienē vai telefoniski piedāvā kaut ko iegādāties, aicinām nedarīt to! Labāk pārrunājiet radušos situāciju ar saviem tuviniekiem pirms kādu darbību veikšanas. Nelaidiet savā dzīvoklī nepiederošas personas, nekādā gadījumā neveiciet skaidras naudas darījumus un pārskaitījumu svešiniekiem.

Lūdzam ievērot visus valstī noteiktos ierobežojumus un drošības pasākumus! Sev neskaidro informāciju var uzzināt, zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055 vai darba dienās darba laikā pa Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048. Plašāka informācija RD Labklājības departamenta mājas lapā ld.riga.lv sadaļā "Aktualitātes sociālajā jomā saistībā ar Covid-19".

Rīgas pilsētas būvvalde veic klientu apkalpošanu, tajā skaitā konsultāciju sniegšanu, attālināti (telefoniski un elektroniski). Klātienē pēc iepriekšēja pieraksta tiek nodrošināta tikai Arhīva dokumentācijas apskate (atsevišķi šim mērķim izveidotās telpās).

Dokumentus iespējams iesniegt, izmantojot elektroniskos saziņas kanālus, e-pakalpojumus, nosūtīt pa pastu – Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, vai, nepieciešamības gadījumā, atstāt dokumentu skapī Dokumentu saņemšanas telpā (ieeja no Amatu ielas), tās darba laikā:

 • Pirmdienās, ceturtdienās 8.30-18.00;
 • Otrdienās, trešdienās 8.30-17.00,
 • Piektdienās 8.30-15.00.

Svarīgi atcerēties – dokumentus atstājot dokumentu skapī, OBLIGĀTI jāpievieno iesniegums, ar kuru dokumentācija tiek iesniegta. Lai būtu iespējams klientu informēt par iestādes pieņemto lēmumu, iesniegumā nepieciešams norādīt iesniedzēja mobilā tālruņa numuru un e-pasta adresi.

Dokumentu izsniegšana pieejama klātienē! Dokumentus iespējams saņemt katru darba dienu no plkst. 9.00 – 13.00.

Lai pieteiktu dokumentu saņemšanu, JĀVEIC IEPRIEKŠĒJS PIERAKSTS, zvanot uz Būvvaldes Klientu apkalpošanas centru pa tālruni: 67105800. Ierodoties saņemt dokumentus, līdzi jāņem uzņēmuma izsniegta pilnvaras kopija (pilnvaras kopiju būs nepieciešams atstāt) un personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte).

Lai reģistrētu būvdarbu žurnālu, būvniekam elektroniski uz e-pastu buvvalde@riga.lv jāiesniedz elektroniski parakstīts iesniegums ar lūgumu reģistrēt būvdarbu žurnālu. Iesniegumu iespējams iesniegt, izmantojot arī Valsts pārvaldes pakalpojumu portālu Latvija.lv.

Iesniegumam jāpievieno noskenētas aizpildītas būvdarbu žurnāla 1. lapa, 5. lapa un Vispārīgo ziņu lapa. Iesniegumā jānorāda e-pasta adrese, uz kuru būvnieks vēlas saņemt apliecinājuma atbildi par žurnāla iereģistrēšanu. Svarīgi atcerēties – saņemtā Būvvaldes atbildes vēstule jāpievieno būvdarbu žurnālam, kuram, uzsākot būvdarbus, vienmēr jāatrodas uz vietas būvobjektā!

Rīgas pilsētas būvinspekcija veic objektu apsekošanu pilnā apmērā.

Tālrunis 67105800, e-pasts: buvvalde@riga.lv.

Mājokļu un vides departamenta Apmeklētāju pieņemšanas nodaļā ēkas Rīgā, Brīvības ielā 49/53, 5. stāvā nenotiek iedzīvotāju pieņemšana. Lūdzam iesniegumus un citus dokumentus sūtīt pa pastu (Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010), elektroniski (dmv@riga.lv, parakstot ar drošu elektronisko parakstu) vai ievietojot ēkas 1.stāvā īpaši izveidotās pastkastēs. Iedzīvotāji tiks konsultēti arī telefoniski, tālr. 67474700.

Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētu kantoros tiek nodrošināta klientu pieņemšana klātienē, ievērojot epidemioloģiskās prasības. Rīgas pilsētas pašvaldības kapličas apmeklētājiem būs slēgtas un bēru ceremonijas tiks noturētas ārtelpā. Bēru ceremonijas iekštelpās tiks noturētas tikai Rīgas 1.Meža kapu kapličā. Bērēs atļauts pulcēties ne vairāk kā 10 cilvēkiem vienlaikus (neskaitot personas, kas tieši saistītas ar bēru norises nodrošināšanu), bet ne vairāk kā no divām mājsaimniecībām, pulcēšanās laikā lietojot mutes un deguna aizsegus.

Rīgas Centrāltirgū nenotiek ekskursijas. Apmeklējot tirgu gan iekštelpās, gan āra teritorijā ir jānēsā sejas aizsargmaska, jāievēro divu metru distance.

Zoodārzs turpina strādāt un būt atvērts apmeklētājiem. Pārtraukts sniegt gida pakalpojumus un organizēt pasākumus apmeklētājiem, kas var veicināt pulcēšanos Iekštelpu ekspozīcijās, labierīcības un pie kasēm ir nodrošināti dezinfekcijas līdzekļi.

Lai ierobežotu Covid 19 izplatību, Pārvalde klientus apkalpo klātienē tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Lai pierakstītos uz klātienes apmeklējumu, jāzvana pa tālruni 80000850

Konsultācijas var saņemt arī:

Dokumentus lūdzam iesniegt elektroniski:

 • portālā www.latvija.lv (e-pakalpojums “Iesniegums iestādei”, adresāts “Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde”);
 • nosūtot iesniegumu elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi: pip@riga.lv .

Ja dokumentus nav iespējams iesniegt elektroniski, lūdzam tos ievietojot pastkastītēs, kas atrodas pie Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes ieejas durvīm  vai nosūtīt pa pastu (Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012).

Rīgas dzimtsarakstu nodaļa Aglonas ielā 4B, Rīgas pilsētas Pārdaugavas dzimtsarakstu nodaļa Dzirciema ielā 28, Rīgas pilsētas Vidzemes dzimtsarakstu nodaļa Zemgaļu ielā 1 un Rīgas pilsētas Ziemeļu dzimtsarakstu nodaļa Rūpniecības ielā 21 neapkalpo klientus klātienē.

Tiek nodrošināta klientu apkalpošanu attālināti ar šādu neklātienes kanālu starpniecību:

 • elektroniski - Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra oficiālā e-pasta adrese apc@riga.lv ;
 • valsts pārvaldes pakalpojumu portāla www.latvija.lv e-pakalpojums “Dokumenta pieprasīšana un saņemšana”;
 • telefoniski – APC bezmaksas informatīvā tālruņa nr.: 80000800;
 • pa pastu uz oficiālajām nodaļu adresēm.

Attālināti tiek sniegti šādi nodaļu pakalpojumi:

 • pieprasījumu par atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošu dokumentu izsniegšanu pieņemšana un dokumentu izsniegšana;
 • laulību iesniegumu, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, pieņemšana no Latvijas valstspiederīgajiem.

Klātienē nodaļas reģistrē:

 • dzimšanas faktu;
 • miršanas faktu;
 • laulību kā juridisku faktu, klātesot līgavai, līgavainim un diviem pilngadīgiem lieciniekiem.

Klātienes pakalpojumi tiek nodrošināti pēc iepriekšējas pierakstīšanās telefoniski, zvanot uz 67026670 vai 67026668. 

Rīgas domes Īpašuma departaments aicina klientus iesniegt dokumentus, izmantojot tikai attālinātos saziņas līdzekļus:

 • nosūtot uz e-pastu di@riga.lv 
 • elektroniski portālā www.latvija.lv, sadaļā E-pakalpojumi “Iesniegums iestādei” 
 • nosūtīt ar VAS “Latvijas Pasts” starpniecību uz adresi R.Vāgnera iela 5, Rīgā, LV-1050. 

Ja iepriekš minētās dokumentu iesniegšanas iespējas nav izpildāmas, tad aicinām dokumentus iesniegt arī klātienē departamenta Klientu apkalpošanas centrā, Kalēju ielā 10, Rīgā – ievietojot tos speciāli paredzētajās kastītēs.

Gadījumā, ja ir nepieciešama neatliekama konsultācija klātienē, tad aicinām sazināties ar Klientu apkalpošanas centra speciālistiem un pierakstīties pie Jums nepieciešamā speciālista, zvanot uz tālruņiem  67026138 vai 67105221, vai rakstot uz e-pastu di@riga.lv.

Departamenta apmeklētājiem, atrodoties departamenta telpās, ir obligāti jālieto sejas aizsargmaska!

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta speciālisti aicina klientus izvēlēties attālinātās konsultēšanās iespējas, sazinoties ar speciālistiem telefoniski vai e-pastā.

 • Pilsētvides attīstības pārvalde –  67012856
 • Projektu vadības pārvalde – 67012871
 • Stratēģiskās vadības pārvalde – 67181434
 • Ģeomātikas pārvalde  – 67105817.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta darbinieku kontaktinformācija

 

Veikti darba ierobežojumi birojos, mežā un parkos darbs turpinās.

Uzturoties un pusdienojot Rīgas dārzos un parkos, lūdzam ievērot distanci un izmantot lielās atkritumu tvertnes ar vākiem.

AS “RĪGAS SILTUMS” maksimāli strādā attālinātā režīmā. Ja nepieciešamas uzņemt klientu konsultācijai klātienē, tās tiek organizētas pēc individuāla pieraksta, lietojot sejas maskas.

Darba laiks nav mainīts:

 • No plkst.7.30 līdz 16.15 (pirmdienas-ceturtdienas)
 • No plkst.7.30 līdz 15.00 (piektdienās)

Virkne kontaktu publicēta klientiem ērtai lietošanai https://www.rs.lv/lv/node/9315/

Mājas lapā izvietots arī banneris, uz kura uzklikšķinot, lietotājs nonāk pie nepieciešamajiem kontaktiem.

Klientu apkalpošana biroja telpās notiek tikai pēc iepriekšēja    PIERAKSTA – 67809620

Pieņemšanas laiks tikai:

 • Otrdienās -  9.00 -12.00;   13.00-16.00.
 • Ceturtdienās -  9.00 -12.00;    13.00-16.00.

Pārējā laikā uz interesējošiem jautājumiem aicināti zvanīt pa tālruni:

Kinoteātrī “Splendid Palace” visi seansi notiek tikai tiešsaistē - www.splendidpalace.lv/lv/online

Melngalvju nams apmeklētājiem ir slēgts, bet telpas pieejamas profesionālām foto un video sesijām.

Tālr. 28383995, e-pasts: melngalvjunams@riga.lv

IKSD aicina apmeklētājus sev interesējošos jautājumus risināt attālināti,

izmantojot pieejamos e-pakalpojumus pašvaldības pakalpojumu portālā eriga.lv, nosūtot iesniegumus uz e-pastu iksd@riga.lv vai izmantojot portālā Latvija.lv pieejamo pakalpojumu Iesniegums iestādei.

Lūdzam par visiem jautājumiem zvanīt pa informatīvo tālruni 67026816.

Rīgas bāriņtiesa informē, sakarā ar epidemioloģiskās situācijas saasināšanos valstī, bāriņtiesas procesi sākot no pirmdienas, 19.oktobra pārsvarā tiek izskatīti bez procesa dalībnieku klātbūtnes. Taču, atsevišķas bāriņtiesas sēdes (atkarībā no bērna veselības un dzīvības apdraudējuma), ievērojot maksimālas drošības prasības, notiks klātienē.

Klātienes pieņemšanas pie bāriņtiesas darbiniekiem un psihologiem joprojām notiek pēc iepriekšēja pieraksta, sazinoties pa tālruni 67037746, vai rakstot uz e-pastu bt@riga.lv
Nepieciešamos dokumentus aicinām sūtīt pa pastu, iesniegt elektroniski, vai arī atstāt tos īpaši šim nolūkam izvietotā kastē Rīgas bāriņtiesas telpās - Rīgā, Tērbatas ielā 69, pirmajā stāvā.

Par nozīmētām un iepriekš plānotām konsultācijām klātienē un bāriņtiesas sēdēm komunikācija notiks pa tālruni, sazinoties ar katru klientu atsevišķi un informējot konkrētās lietas dalībniekus par konsultāciju un bāriņtiesas sēdes datumu un laiku.

Bāriņtiesas apmeklētāji aicināti ievērot valstī noteiktos drošības pasākumus – valkāt sejas maskas, kā arī ievērot 2 metru distanci no citiem apmeklētājiem, vai bāriņtiesas darbiniekiem.

Rīgas domes Satiksmes departaments no 2. novembra klientu apkalpošanu un pakalpojumu saņemšanu nodrošina tikai attālināti.

Speciālisti konsultācijas nodrošina telefoniski vai izmantojot e-pasta saziņu. Pakalpojumu saskaņošana notiek e-pastā, ar e-pakalpojumu un pasta starpniecību vai arī, izmantojot dokumentu kasti Satiksmes departamenta 1. stāvā Ģertrūdes ielā 36.

Lai saziņa par pakalpojuma sniegšanu notiktu raiti, lūdzam iedzīvotājus pārliecināties, vai dokumentu iesniegšanas brīdī ir norādīta precīza kontaktinformācija – iesniedzēja vārds un uzvārds, tālrunis un derīga e-pasta adrese. Satiksmes departamenta kontaktinformācija pieejama šeit.

Atgādinām, ka Satiksmes departaments jau šobrīd strādā elektroniskā vidē, un iedzīvotāji arī turpmāk ir aicināti savus jautājumus sūtīt uz e-pastu sd@riga.lv.

Satiksmes organizācijas shēmas darba veikšanai aicinām sūtīt elektroniski uz e-pastu sat.org@riga.lv, savukārt ielu seguma darbu veikšanas atļauju noformēšanas un izsniegšanas pieteikumus uz darbu.atlauja@riga.lv.

Neskaidrību gadījumā lūdzam iedzīvotājus zvanīt uz Satiksmes vadības centra bezmaksas informatīvo tālruni: 80003600.

 

SIA “Rīgas ūdens” Klientu apkalpošanas centrā Brīvības ielā 49/53 apmeklētāji tiek pieņemti tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Pierakstīties apmeklējumam var zvanot pa tālruni 8000 21 22. Lai mazinātu Covid-19 izplatības risku un pasargātu Klientu apkalpošanas centru darbiniekus un klientus, SIA “Rīgas ūdens”  aicina izvērtēt Klientu centra apmeklējuma nepieciešamību. Ja uz to jādodas, klientiem obligāti jālieto mutes un deguna aizsegs.  

Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas gaisma” sniedz attālināti šādus pakalpojumus:

 • tehnisko noteikumu izsniegšana;
 •  būvprojektu un topogrāfijas saskaņošana;
 •  atzinumu par būves gatavību nodošanai ekspluatācijā izsniegšana;
 •  rakšanas darbu atļauju  izsniegšana;
 •  konsultācijas par tehniskajiem jautājumiem.

Ja nepieciešama konsultācija klātienē, tā jāpiesaka iepriekš, sazinoties ar speciālistiem telefoniski – tālr.nr. 67848727, 67026674  vai e-pastā, rakstot uz rg@riga.lv.

No 2021.gada 20.aprīļa  Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas Komisija nodrošina apmeklētāju pieņemšanu klātienē, nodrošinot šādu pakalpojumu sniegšanu:

 • dzīvokļu īpašuma pirkuma līgumu slēgšanai, dokumentu pieņemšana un izsniegšana;
 • vienošanās par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības slēgšanai, dokumentu pieņemšana un izsniegšana;
 • zemes pirkuma līgumu slēgšanai dokumentu pieņemšana un izsniegšana;
 • zemes nomas līgumu slēgšanai, dokumentu pieņemšana un izsniegšana;
 • pirkuma līgumu pēc  īpašuma  iegūšanas izsolē slēgšanai, dokumentu pieņemšana un izsniegšana,
 • nostiprinājuma lūgumi jaunās tiesības nostiprināšanai vai ķīlas tiesību dzēšanai, dokumentu pieņemšana un izsniegšana,
 • paziņojumi par ķīlas tiesību dzēšanu, dokumentu pieņemšana un izsniegšana.

Apmeklētāju pieņemšana tiks veikta tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Pierakstīties pa tālruni: 67012696.

Konsultācijas un dokumentu pieņemšana par šādiem pakalpojumiem:

 • Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšana notiks pirmdienās pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni: 67012689.
 • Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu (to domājamo daļu), viendzīvokļa māju, neapdzīvojamo telpu, mākslinieku darbnīcu atsavināšana, pārdodot izsolē, apmeklētāju pieņemšana notiks klātienē pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruņiem: 67181393, 67012007.
 • Dzīvokļu/viendzīvokļa māju un to domājamo daļu  atsavināšanas ierosināšana, dokumentu noformēšana
 • Paziņojumu par atsavināmā objekta pirmpirkuma tiesību izmantošanu  pieņemšana un noformēšana;
 • Iesniegumu par grozījumu veikšanu Komisijas/Rīgas domes pieņemtajos lēmumos, iesniegumu par lēmumu atcelšanu un iesniegumu par kopīpašuma domājamo daļu precizēšanu sakarā ar objekta pārplānošanu/pārbūvi
 • Dzīvojamā un nedzīvojamā fonda privatizācijas un atsavināšanas nodaļas vadītāja pieņem apmeklētājus pirmdienās, pēc iepriekšēja pieraksta.

Apmeklētāju pieņemšana notiks klātienē pirmdienās pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni: 67181699.

 • Zemes privatizācijas un nomas nodaļa apmeklētājus klātienē pieņems pirmdienās pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni:67181385;
 • Juridiskā konsultācija dzīvokļu īpašumu privatizācijas/atsavināšanas jautājumos iepriekš pierakstoties pa tālruni: 67012641;
 • Pieņemšana pie Komisijas priekšsēdētāja un Komisijas priekšsēdētāja vietnieka pirmdienās tikai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni: 67012654

Visus  pakalpojumus Komisija arī  turpinās sniegt izmantojot:

Informāciju var iegūt zvanot uz tālruni: 67012654

Apmeklētāju apkalpošana, dokumentu pieņemšana un izsniegšana, kā arī Administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšana klātienē pārtraukta līdz brīdim, kamēr valstī tiks atcelti Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas pasākumi sabiedrības veselības apdraudējuma mazināšanai.

Apmeklētāju apkalpošana, dokumentu pieņemšana un izsniegšana tiek nodrošināta attālināti:

 • elektroniski: rdai@riga.lv;
 • valsts pārvaldes pakalpojumu portāla www.latvija.lv e-pakalpojums “Iesniegums iestādei”.
 • telefoniski: 67013558; 67026629;
 • pa pastu uz oficiālo Inspekcijas adresi: Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga, LV-1002.

Administratīvā pārkāpuma lietas tiek izskatītas rakstveida procesā (bez personu klātbūtnes) Rīgas domes Administratīvajā inspekcijā, Eduarda Smiļģa ielā 46, Rīgā.

Administratīvā komisija administratīvo pārkāpumu lietas izskata rakstveida procesā bez lietas dalībnieku klātbūtnes.

Ja lietas dalībnieki vēlas sniegt paskaidrojumus, kuri palīdzētu vispusīgai un objektīvai administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai, vai arī izteikt lūgumus, aicinām tos iesniegt elektroniski, izmantojot portāla Latvija.lv e-pakalpojumu, nosūtīt Komisijai pa pastu uz adresi Rīga, E.Smiļģa iela 46 vai arī, iepriekš piesakoties pa zemāk norādīto tālruņa numuru, iesniegt Komisijā klātienē.

Iepazīšanās ar administratīvā pārkāpuma lietas materiāliem tiek nodrošināta attālināti triju darbdienu laikā pēc attiecīga pieteikuma saņemšanas. Lai uz lietas dalībnieka norādīto e-pastu saņemtu skenētas lietas materiālu kopijas, lūdzam uz Komisijas e-pastu: rdak@riga.lv nosūtīt parakstītu pieteikumu. Jautājumu gadījumā par pieteikuma saturu, lūdzam zvanīt pa tālruņa numuru: 67026179.

Jautājumu gadījumā lūgums zvanīt uz tālruņu numuriem: 67026179, 67026347 vai 67105002.