Brīvības iela ar mašīnu gaismām

Lai strauji pieaugošo energoizmaksu laikā mazinātu elektroenerģijas patēriņu, Rīgas pašvaldība ieviesīs dažādus elektroenerģijas taupīšanas pasākumus, piemēram, samazinot apgaismojuma intensitāti, izslēdzot ielu apgaismojumu un fasāžu dekoratīvo apgaismojumu atsevišķās nakts stundās, kā arī nomainot ielu apgaismojuma veidu dažās Rīgas apkaimēs.

Pašvaldības aģentūras “Rīgas enerģētikas aģentūra” un “Rīgas gaisma” izstrādājušas priekšlikumus elektroenerģijas taupības pasākumiem, kurus ir apstiprinājis Rīgas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis. “Daudziem no mums energotaupīšana ir kļuvusi par ikdienas sastāvdaļu. Šai jomai pašlaik ir prioritātes statuss arī valsts līmenī, tāpēc aicinu Rīgas iedzīvotājus un viesus ar sapratni uztvert izmaiņas, ko pašvaldība ievieš pilsētvidē. Rīgas pašvaldība ir radusi iespēju ietaupīt vairākus miljonus eiro, vienlaikus arī rūpējoties par ikviena labsajūtu, jo ieviestās izmaiņas būtiski neietekmēs iedzīvotāju ikdienu. Tieši tāpēc rīkojums par taupības pasākumiem izstrādāts pēc rūpīgas datu vērtēšanas un analīzes,” uzsver M. Staķis. 

Lielāko enerģijas ietaupījumu plānots sasniegt atslēdzot apgaismojumu no tīkla. Apgaismojuma izslēgšanu iespējams organizēt automātiski no “Rīgas gaismas” dispečeru dienesta. Analizējot datus par iedzīvotāju pārvietošanos un pārkāpumu skaitu diennakts laikā, noteikts laika posms, kad iespējams izslēgt apgaismojumu ielās, respektīvi, no plkst. 3.00 līdz 4.00, izņemot ielas, kurās ir reģistrēts lielāks pārkāpumu skaits. Tas ļaus samazināt elektroenerģijas patēriņu par 6,7% (1872 Mwh/gadā).

Tiek plānota ēku fasāžu, dekoratīvā apgaismojuma un sporta laukumu apgaismojuma izslēgšana no plkst. 00.00 līdz 05.00. Lielākajā daļā iestāžu dekoratīvais apgaismojums tiek kontrolēts pēc krēslas sensora, tāpēc tā izslēgšanai nakts laikā nepieciešams uzstādīt astronomiskos pulksteņus, taču to uzstādīšana ir ekonomiski pamatota un atmaksāsies nepilna gada laikā. Šī rīcība ļaus samazināt elektronerģijas patēriņu par 1,6% (455,323 MWh/gadā).

Dekoratīvo apgaismojumu plānots izslēgt, piemēram, tādos objektos kā 11. novembra krastmala, Vanšu tilta vantis, Dienvidu tilta dekoratīvais apgaismojums, Akmens tilta dekoratīvo bumbu apgaismojums, Pētera un Doma baznīcu dekoratīvais apgaismojums, VEF kultūras pils, vairāku Rīgas pamatskolu, vidusskolu un ģimnāziju ēku fasāžu dekoratīvais apgaismojums u.c. objektiem. Tiek plānota arī Rīgas 84. vidusskolas sporta laukuma un Centra sporta kvartāla apgaismojuma intensitātes samazināšana līdz 33,3% visa perioda laikā.

Aģentūrai “Rīgas gaisma” ir uzdots samazināt apgaismojuma intensitāti noteiktām ielām, tiltiem, objektiem:  plkst. 00.00 - 04.00 līdz 10%; plkst. 23.00 - 00.00 un 04.00-05.00 līdz 30%, pārējā laikā nodrošinot apgaismojuma intensitāti ne augstāku par 50%. Rīgas pašvaldība uzsver, ka apgaismojuma līmeņa samazinājums nerada būtiskus drošības riskus diennakts tumšajā laikā, kad iedzīvotāji pārvietojas mazāk. Šīs aktivitātes sniedz elektroenerģijas patēriņa samazinājumu par 1,9% (536,196 MWh/gadā).

Vairākās Rīgas ielās vēsturiski  izvietoti divi gaismekļi, kas atrodas viens otram blakus un nodrošina augstāku apgaismojuma intensitāti, tāpēc ir paredzēta viena gaismekļa atslēgšana. Šī aktivitāte samazina enerģijas patēriņu par 3,6% (1023,99 MWh/gadā).

“Vērtējot iespējas samazināt elektrības patēriņu ielu apgaismē, meklējām tādus risinājumus, kas pēc iespējas mazāk ietekmē pilsētas iedzīvotājus,” norāda “Rīgas gaisma” direktora p.i. Agrita Klinklāva-Dimante.

Rīgas pašvaldība organizēs arī nātrija gaismekļu nomaiņu pret LED gaismekļiem Pleskodāles un Vecmīlgrāvja apkaimēs. Plānotais enerģijas patēriņa samazinājums ir par 2,7%  (768,427 MWh/gadā). 

Rīgas pašvaldība iepriekšējos gados ir veicinājusi, lai iedzīvotāji pilsētā uzstādītu fasāžu apgaismojumu, par ko tika piešķirta nekustamā īpašuma nodokļa atlaide. Lai nodrošinātu iedzīvotājiem iespēju izslēgt apgaismojumu, nezaudējot atlaidi, Rīgas dome paredz veikt grozījumus noteikumos par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību, izslēdzot nosacījumu, ka diennakts tumšajā laikā līdz plkst. 00.00 un no 05.00 jānodrošina izbūvētā ēkas fasādes dekoratīvā apgaismojuma pastāvīga darbība. Šīs izmaiņas tiks veiktas uz noteiktu laika periodu.

“Piedāvātie un apstiprinātie priekšlikumi ir iespējami labākais risinājums šī brīža situācijā ar vēsturiski augstākajām elektrības izmaksām. Priekšlikumi tika sagatavoti, ņemot vērā priekšizpētes datus. Kopējās izmaksas ielu apgaismojuma nodrošināšanai, bez taupības pasākumu veikšanas, jau 2022. gadā būtu divas reizes lielākas, salīdzinot ar 2021.gada izmaksām,” skaidro Rīgas enerģētikas aģentūras direktors Jānis Ikaunieks. 

Jau informējām, ka augusta sākumā Rīgas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis uzdeva visām pašvaldības iestāžu ēkām 2022./2023.gada apkures sezonā samazināt siltumenerģijas patēriņu vismaz par 15 %. Aktivitāšu kopums, kas jau šobrīd veicina mērķa sasniegšanu, ir par 1 grādu zemāka temperatūra darba laikā un par 4 grādiem zemāka temperatūra naktīs un brīvdienās, ventilācijas sistēmu darbības kontrolēšana, kondicionieru darba ierobežošana, kā arī karstā ūdens patēriņa samazināšana. Daudzās pašvaldības ēkās iekštelpu temperatūras kontrole jau tiek veikta automātiski.

Daļā ēku, kas ir aprīkotas ar individuāli regulējamiem termostatiem, ir iestatīti 20,5 oC , bet gaiteņos – apmēram 18 oC. Pašvaldības mācību iestādēs arī izmanto minimālo noteikto temperatūru. (Valstī noteiktā minimālā temperatūra skolās ir 18oC, bet bērnudārzu grupās ar bērniem jaunākiem par trīs gadiem minimālā temperatūra ir 20 oC .)

 

Informāciju sagatavoja: Solvita Brence-Kauste, Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore, e-pasts: solvita.brence@riga.lv