Pieturvieta

Rīgas pašvaldība izsludina pirmo atklāto izsoli par nomas tiesību iegūšanu uz 141 zemes gabalu daļu sabiedriskā transporta pieturvietās nojumju un tīkla reklāmas objektu izvietošanai. Izsole norisināsies šā gada 6. decembrī. Nomas tiesības uzņēmējiem tiks piešķirtas uz 20 gadiem.

Izsolē pretendenti aicināti pieteikties uz 141 pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu – zemesgabalu daļu, kā arī uz tā esošo inženierbūvju daļu (gājēju ietvi, laukumiem ar cieto segumu u. tml.) nomas tiesībām ar pienākumu šajās vietās izbūvēt sabiedriskā transporta pieturvietu nojumes, tās uzturēt un apsaimniekot, un tiesībām nojumēs izvietot tīkla reklāmas objektus. Ar izsolē uzvarējušo komersantu nekustamā īpašuma nomas līgums tiks slēgts uz laika periodu līdz 20 gadiem. Karte ar pieturvietām pieejama portālā georiga.eu, izvēloties tematisko karti “Pilsētvide”, datu slāni “Reklāmas objekti” un “Sabiedriskā transporta pieturvietu nojumju izsoles”.

Iznomājot zemes vienības uzņēmējiem, rīdzinieki iegūs ērtu un drošu nojumi, soliņu un apgaismojumu pieturvietā, bet uzņēmēji iegūs tiesības izvietot reklāmu. Šāds risinājums ietaupīs pašvaldības līdzekļus, kas būtu nepieciešami, ja nojumes izbūvētu un uzturētu pati pašvaldība.

Pašvaldība ir definējusi noteiktas tehniskās prasības gan nojumēm (izmēru, dizainu, apgaismojuma u.c. elementu tehnisko specifikāciju), gan reklāmas izvietojumam. Kopā ar pieteikumu izsoles pretendentiem jāiesniedz arī nojumes tehniskā dokumentācija – tiks izvērtēta tās atbilstība nojumes tehniskajai specifikācijai. Jautājumos par nojumes tehniskajām prasībām izsoles pretendenti līdz pieteikuma iesniegšanai var sazināties ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētas arhitekta dienesta pilsētas galveno dizaineri Evelīnu Ozolu, sūtot jautājumus uz e-pastu: evelina.ozola@riga.lv.

Nekustamo īpašumu nomas tiesības tiks piešķirtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Izsole norisināsies šā gada 6. decembrī plkst. 13.00  Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 7. stāva zālē (715. telpa), Dzirnavu ielā 140, Rīgā. Izsoles dalībnieku reģistrācija tiks veikta no plkst. 12.30 līdz  plkst. 12.55.

Lai pieteiktu savu dalību izsolē, komersantiem līdz 21. novembrim plkst.13.00 uz e-pastu padizsole@riga.lv jānosūta pieteikums, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, kā arī pieteikuma iesniegšanas dienā jāsamaksā izsoles nodrošinājums 5000 eiro apmērā.

Saskaņā ar sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja noteikto iespējamo tirgus nomas maksas novērtējumu, sākotnējās nomas maksas apmērs par nomas objektiem ir 251 944 eiro (bez PVN) gadā.

Sabiedriskā transporta pieturvietas, kurās nepieciešams izvietot nojumes, nosaka Pilsētas attīstības departaments sadarbībā ar Ārtelpas un mobilitātes departamentu. Kopumā pašvaldība iznomās ap 600 pašvaldībai piederošus konkrētas zemes gabalu daļas sabiedriskā transporta pieturvietās nojumju un reklāmas izvietošanai. Visas zemes vienības plānots sadalīt vairākās lotēs. Plānots, ka pirmās nojumes pieturvietās tiks uzstādītas 2024. gada vasarā.

Detalizētāka informācija par pirmo izsoli, tās noteikumiem, nojumju tehnisko specifikāciju un karti, kurā redzamas izsolē iekļautās pieturvietas, pieejama pašvaldības oficiālajā tīmekļa vietnē riga.lv un Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta oficiālajā tīmekļa vietnē rdpad.lv.

Informāciju sagatavoja: Tatjana Smirnova, Rīgas pašvaldības Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore, e-pasts: tsmirnova11@riga.lv.