Biokurināmā stacija

Rīgas enerģētikas aģentūra (REA) aicina galvaspilsētas uzņēmumus un iestādes apkures ierīkošanā izvēlēties videi un gaisa piesārņojumam atbilstošākos risinājumus, kas samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas un izmantotu blakus esošo centralizēto siltumapgādes sistēmu.

Centralizētās siltumapgādes sistēma ilgtermiņā ir ilgtspējīgāks, ekonomiski pamatotāks un videi draudzīgāks risinājums, kas atbilst Eiropas Savienības, Latvijas un Rīgas enerģētikas un klimata mērķiem, norāda REA, atgādinot, ka Rīgā ir izveidota siltumapgādes jautājumu komisija, kas darbojas, lai nodrošinātu ar dažāda veida sadedzināšanas iekārtu ierīkošanu vai nomaiņu saistītu gaisa piesārņošanas vai tā riska samazināšanu Rīgas teritorijā.

“Klimata pārmaiņas skar visu pasauli, tai skaitā varējām šogad novērot tās arī Latvijā. Tā vairs nav tikai globāla problēma, bet skart arī ikkatru iedzīvotāju jau šobrīd. Šajās dienās notiek ANO Klimata pārmaiņu konferences 26. sesija, kur pasaules politiskie līderi diskutē par jauniem mērķiem un pasākumiem klimata krīzes novēršanai, kamēr Rīga un Latvija kavējas ar esošo plānu ieviešanu,” informē aģentūra.

“Rīgā esošajām publiskajām iestādēm ir prioritāri jāizmanto iespēja pāriet uz ilgtspējīgām tehnoloģijām, rādot labo piemēru arī pārējiem. Centralizētā siltumapgāde ir izdevīgākā ilgtermiņa alternatīva, kas turklāt gan no vides un drošības viedokļa ir stingri regulēta. Šī ir iespēja uzņēmumiem kļūt ilgtspējīgiem, kā arī veicināt valsts un Rīgas klimata mērķu sasniegšanu. Gadījumos, kur iespējams pieslēgums centralizētajai siltumapgādei – tā ir prioritāra, “ norāda Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietniece Selīna Vancāne

REA redzeslokā patlaban nonācis valsts SIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” izsludinātais iepirkums siltumenerģijas piegādei, tāpēc aģentūra uzņēmumam nosūtījusi vēstuli ar aicinājumu izvēlēties videi un gaisa piesārņojumam atbilstošākos risinājumus, kas samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas un izmantotu blakus esošo centralizēto siltumapgādes sistēmu. 

Enerģētikas aģentūras pieredze norāda uz nevienlīdzīgu siltumenerģijas gala tarifa salīdzināšanas metodiku šāda veida lēmumu pieņemšanā. Tādēļ tā vēstulē vērš uzmanību, ka, izvērtējot gala cenu, centralizētajā siltumapgādes sistēmā tiek ietvertas visas izmaksas, taču citiem kurināmajiem tiek vērtēta tikai kurināmā izmaksu daļa, neietverot izmaksas, kas saistītas ar infrastruktūras amortizāciju, apkalpošanu, darba spēka atalgojumu, rezerves daļām u.tml.  Ņemot vērā Eiropas Savienības politiku, sagaidāms, ka ilgtermiņā fosilo (tai skaitā dabasgāzes) kurināmo cena un nodokļi palielināsies, tādēļ aģentūra aicina izvērtēt saistības un ieguldījumus ilgtermiņā, kā arī rīkoties ilgtspējīgi.


Informāciju sagatavoja: Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes projektu koordinators Mārtiņš Vilemsons, tālr: 67026231, e-pasts: martins.vilemsons@riga.lv.