Izglītība Pilsētā un sabiedrībā
Strādā ar datoru

Rīgas pašvaldība aicina pieteikties mācību koordinatorus un pasniedzējus – mentorus projektam “Sabiedrības digitālo prasmju attīstība”, kurā plānots uzlabot digitālās prasmes vairāk nekā 13 000 Rīgas iedzīvotājiem.

Galvaspilsēta meklē mācību koordinatorus un pasniedzējus uz projekta darbības laiku – plānots, ka projektu pašvaldība realizēs no 2024. gada septembra līdz 2026. gada martam.

Mācību koordinators

Projekta ietvaros mācību koordinatoram būs jānodrošina projekta mācību aktivitāšu ieviešana un īstenošana, būs jāstrādā pie iedzīvotāju apmācības grupu komplektēšanas.

No mācību koordinatora tiek prasīta augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vismaz viena gada pieredze Eiropas Savienības struktūrfondu vai citu ārvalstu finanšu instrumentu finansēto programmu projektos, vēlama iepriekšēja pieredze pieaugušo mācību organizēšanā un koordinēšanā, datorzināšanas, prasmes plānot, koordinēt, īstenot, prasme sagatavot dokumentus, spēja organizēt un vadīt citus darbiniekus, spēja ātri un precīzi rīkoties sarežģītās situācijās, latviešu valodas zināšanas augstākajā līmenī u.c. Ar pilno amata aprakstu un nepieciešamajām prasmēm iespējams iepazīties šeit

Motivētu pieteikuma vēstuli un CV nepieciešams iesūtīt līdz 2024. gada 2. augustam elektroniski Rīgas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamentam uz e-pastu diksd@riga.lv. Papildus informācija pa tālr. +37167037912.

Pasniedzējs – mentors

Projekta ietvaros pasniedzējam-mentoram primāri jāveic skolotāja loma, mentoram jāsniedz zināšanas un izglītojamajam jāpalīdz attīstīt digitālo risinājumu un biežāk ikdienā izmantoto digitālo rīku izmantošanas prasmes mācību tēmu sarakstā iekļautajos jautājumos.

No pasniedzēja – mentora tiek prasīta pabeigta vidējā vai vidējā profesionālā izglītība, pieredze pieaugušo mācību vadīšanā vai mentora darbā ar pieaugušajiem (piemēram, lekciju un nodarbību vadība augstskolās vai koledžās, formālo vai neformālo mūžizglītības kursu pasniegšana, interešu izglītības nodarbību vadība, mentora, personīgās izaugsmes trenera (kouča) vai brīvprātīgā darba pieredze nevalstiskās organizācijās), mācību programmu saturam atbilstošas tehniskās zināšanas – nepieciešama izpratne par mācību tēmu aprakstā iekļautajiem digitālajiem risinājumiem, pieredze un labas prasmes to lietošanā, valsts valodas zināšanas, angļu valodas zināšanas, augsta līmeņa komunikācijas un sadarbības prasmes u.c. spējas. Ar pilno amata aprakstu un nepieciešamajām prasmēm iespējams iepazīties šeit

CV un izglītību apliecinošo dokumentāciju nepieciešams iesūtīt līdz 2024. gada augustam elektroniski Rīgas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamentam uz e-pastu diksd@riga.lv. Informācija pa tālr. +37167037912.

Rīgas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departaments sadarbībā ar Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju īsteno Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma programmas “Digitālās prasmes iedzīvotājiem t.sk. jauniešiem” projektu “Sabiedrības digitālo prasmju attīstība”, kura mērķis ir veicināt digitālo pašapkalpošanās prasmju attīstību sabiedrībā, tādējādi veicinot personu veiksmīgāku iekļaušanos sabiedrībā, nodarbinātībā, ikdienas sadzīves jautājumu mūsdienīgā risināšanā un dzīves kvalitātes uzlabošanā. Mērķa grupa ir Rīgas pašvaldības iedzīvotāji bez digitālajām prasmēm vai ar zemu digitālo prasmju līmeni. Digitālās prasmes ir starpnozaru caurviju prasmes, no kuru kvalitātes ir atkarīgas indivīda iespējas izglītoties, saņemt pakalpojumus, konkurēt darba tirgū un pilnvērtīgi iesaistīties sabiedrības procesos.

Informāciju sagatavoja: Sindija Grāvere, Rīgas pašvaldības Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore, e-pasts: sindija.gravere@riga.lv