Koku stādi

Rūpējoties par tīru vidi un dabas vērtību saglabāšanu nākamajām paaudzēm, šoruden SIA “Rīgas meži” darbinieki uzņēmuma Tīreļu mežniecībā, vietā, kur iepriekš koki nebija auguši, iestādīja 1400 bērza (Betula) stādu, kas izaudzēti uzņēmuma kokaudzētavā “Norupe”.

Līdz ar to “Rīgas meži” pirmie no Latvijas pievienojušies Eiropas iniciatīvai par trīs miljardu koku iestādīšanu planētas nākotnei, saņemot par šo faktu arī oficiālu apliecinājumu.

“Rīgas mežu” valdes priekšsēdētāja Anita Skudra: “Rūpējoties par Latvijas skaistās dabas ilgtspēju un vērtību saglabāšanu, esam iesaistījušies Eiropas Komisijas Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas iniciatīvā. Tā paredz līdz 2030.gadam Eiropā iestādīt vismaz trīs miljardus koku. Šī iecere pilnībā saskan ar mūsu uzņēmuma ilgtermiņa darbības mērķiem.”

“Rīgas meži” apņemas šo mežaudzi kopt un aprūpēt. 50 gadu laikā šajā mežaudzē prognozētais CO2 (oglekļa) uzkrājums būs vairāk nekā 63 tūkstoši kilogramu. Šādi tiktu “dzēsti” desmit avio lidojumi no Rīgas līdz Melburnai un atpakaļ (ekonomiskajā klasē).

Lai kompensētu CO2 “pēdu”, šie koki ir jāstāda vietās, kur tie nav auguši vismaz 20 gadus vai degradētās teritorijās. Īstenojot šo projektu un apsaimniekojot mežaudzi, atdarinot dabiskus procesus, kā Latvijā, tā arī Eiropā, mēs palīdzēsim sasniegt Eiropas Bioloģiskās daudzveidības stratēģijā noteiktos mērķus: 

  • kompensēt CO2 “pēdu” un atdzesēt gaisu par 2ºC līdz 8ºC;
  • saglabāt bioloģisko daudzveidību un dzīvotnes, kā arī aizsargāt dzīvniekus;
  • nodrošināt iedzīvotājus ar pārtiku vai dzeramo ūdeni u.c.

“Rīgas meži” ir radījuši iespēju kompensēt savu CO2 “pēdu”, iestādot jaunu mežaudzi. Šogad šādas mežaudzes jau iestādītas uzņēmuma Tīreļu mežniecībā gan sadarbībā ar labdarības organizāciju Ziedot.lv un atbildīgiem ceļotājiem, gan ar apdrošināšanas kompāniju ERGO. Tāpat, lai “dzēstu” maratona radīto CO2 “pēdu”, jaunu mežaudzi iestādīja Rimi Rīgas maratons.  

Vairāk par Eiropas Bioloģiskās daudzveidības stratēģiju, tās rezultātiem un iespējām pievienoties: https://ej.uz/tin5.  

Par Tīreļu mežniecību

Tā ir lielākā “Rīgas mežu” mežniecība – vairāk nekā 23 tūkstoši hektāru. Tīreļu mežniecība ir purviem bagāta; lielākais un zināmākais no tiem ir Cenas tīrelis. Tas ir viens no unikālākajiem Latvijas purviem un ietilpst Natura 2000 īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklā.

Mežniecībā ir dabas liegums “Melnā ezera purvs” un dabas parks “Beberbeķi”, kas arī Natura 2000 īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklā.

Tīreļos ir plašas kultūrvēsturiskās teritorijas. Piemēram, Ziemassvētku kauju vietas, Nocietinājumu sistēma ar Pluģu skansti, Ostvalda piemiņas akmens u.c.

Par SIA “Rīgas meži”

SIA “Rīgas meži” ir 2008.gadā dibināts pašvaldības uzņēmums. Tas rūpējas par 62 000 ha mežiem, 446 ha Rīgas parkiem un apstādījumiem, kā arī par 367 ha kultūras un atpūtas parku “Mežaparks” un par šo teritoriju ilgtspējīgu attīstību, bioloģisko daudzveidību un pieejamību sabiedrībai.

Uzņēmumā ir Daugavas, Gaujas, Katrīnas, Rīgas un Tīreļu mežniecības, kā arī kokaudzētava “Norupe” un kokzāģētava “Norupe”. Uzņēmumam ir vides izglītības centrs un programma “EkVidO2” jeb “EKOLOĢIJA. VIDE. GAISS”.

Uzņēmuma objekti un teritorijas atrodas Rīgas un Jūrmalas pilsētu, kā arī Ādažu, Ķekavas, Limbažu, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salaspils un Siguldas novadu teritorijās.

Uzņēmums ievēro labas korporatīvās pārvaldības principus. “Rīgas meži” ieguvuši starptautiskus sertifikātus, kas apliecina videi draudzīgu, ekonomiski pamatotu, sociāli atbildīgu un ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu.

2021.gadā “Rīgas mežiem” Uzņēmumu reģistrā ir reģistrēts nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības statuss. Tāpat 2021.gadā uzņēmums pievienojās biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” un “CSR Latvia” iniciatīvai “Nulles tolerance pret korupciju”.

2023.gadā “Rīgas meži” otro reizi uzņēmuma vēsturē piedalījās Ilgtspējas indeksā – ierindojās Zelta kategorijā, kā arī saņēma balvu “Ilgtspējas čempions” par straujāko izaugsmi Ilgtspējas indeksā.

Lai veicinātu klimatneitralitāti un aizsargātu dabu, 2023.gadā izveidots nodibinājums “Rīgas mežu fonds”. Šajā pašā gadā uzņēmums pievienojās iniciatīvai “Misija Nulle”, kā mērķis ir rūpēties par “Rīgas mežu” darbiniekiem, viņu veselību un drošību, kā arī parakstīja Latvijas Dažādības hartu.

apliecinājumus par iestādītajiem kokiem
Apliecinājums Eiropas iniciatīvas par trīs miljardu koku iestādīšanu planētas nākotnei