Atkritumi Uzņēmējdarbība Pilsētvide
Plakāti vides sos

Noslēdzot pašvaldības uzņēmuma “Rīgas meži” un Valsts vides dienesta kampaņu #TīriRīgasMeži #VidesSOS, divu mēnešu laikā par vairāk nekā trešdaļu pieaudzis lietotnē “Vides SOS” saņemto ziņojumu skaits par galvaspilsētai piederošajos mežos nelegāli izmestajiem atkritumiem.

“Rīgas mežu” izmaksas par atkritumu nodošanu divos mēnešos pārsniegušas sešus tūkstošus eiro. Attiecīgi šajā laikā, t.sk. balstoties uz lietotnes “VidesSOS” informāciju, no uzņēmuma mežiem izvestas ap 40 tonnām atkritumu.

Top 3 atkritumu veidi: pamatā lielgabarīta atkritumi – ap 25 tonnām; otra lielākā pozīcija: būvniecības atkritumi – apmēram 15 tonnas; bet novembrī – nolietotas transportlīdzekļu riepas!

Biežāk piesārņotākās teritorijas Rīgā un Pierīgā: Rencēnu ielas apkārtne un Bolderājas puse (Rīgas mežniecība), Ropažu un Ādažu novadi (Gaujas mežniecība), Mārupes un Olaines apkaimes (Tīreļu mežniecība). Meža nelegāla piesārņošana fiksēta arī pārējās “Rīgas Mežu” mežniecībās un teritorijās. 

“Rīgas mežu” valdes priekšsēdētāja Anita Skudra: “No vienas puses ir apsveicami, ka ar tehnoloģiju palīdzību iespējams operatīvi apzināt un novērst meža piesārņojumu, tādējādi arī mazināt atkritumu degradējošo ietekmi uz vidi. Taču vienlaikus tas parāda, ka atkritumi ir būtiska meža nozares problēma. Proti, tā vietā, lai mežsaimnieki stādītu mežu, ieguldītu resursus jaunaudžu kopšanā utt., enerģija un līdzekļi tiek tērēti ļaunprātīgu cilvēku bezatbildīgās darbības seku novēršanai”.

“Rīgas meži” uz mežu piesārņošanas problēmu raugās ar lielām bažām, t.sk. arī tādēļ, arī nākamgad par vairāk nekā 10% pieaugs atkritumu nodošanas izmaksas. Tādēļ sadarbībā ar citiem dienestiem ir jārada mehānismi, kas motivētu un apturētu iedzīvotājus piesārņot mūsu kopējo īpašumu – mežu.

Valsts vides dienests ziņo, ka ar kampaņas palīdzību izdevies pievērst plašāku iedzīvotāju uzmanību vidē izmesto atkritumu problēmai, salīdzinot ar pērnajā gadā saņemtajiem ziņojumiem – šogad novērots ziņojumu skaita pieaugums par 12% visā Latvijas teritorijā. Kampaņas laikā, salīdzinājumā ar pērnā gada šo pašu periodu, 3 reizes pieaudzis to ziņojumu skaits, kurus Valsts vides dienests nodevis izskatīšanai “Rīgas meži”.  Salīdzinot ar pērnā gada diviem mēnešiem, pieaudzis arī kopējais lietotnē “VidesSOS” saņemto ziņojumu skaits par dabā ļaunprātīgi izmestajiem atkritumiem, pārsniedzot 600 ziņojumus.

Lai mazinātu Rīgas un Pierīgas mežu piesārņošanu un atgādinātu sabiedrībai par lietotnes “Vides SOS” priekšrocībām, kas palīdz iedzīvotājiem ziņot un teritoriju apsaimniekotājiem operatīvāk iegūt informāciju par mežā nelegāli izmestajiem atkritumiem, “Rīgas meži” un Valsts vides dienests šā gada 27.septembrī sāka kampaņu #TīriRīgasMeži #VidesSOS!

Kampaņa noslēdzas novembra beigās, bet savās teritorijās nelegāli izmestajiem atkritumiem “Rīgas meži” uzmanību pievērš visu laiku. Piemēram, informē sabiedrību, izvieto barjeras pie mežiem, uzstāda novērošanas kameras, kā arī sadarbojas ar tiesībsargiem.

Kampaņas #TīriRīgasMeži #VidesSOS laikā:

  • iedzīvotāji tika aicināti izmantot lietotni “Vides SOS”, lai teritoriju saimnieki operatīvi saņemtu informāciju par izmestajiem atkritumiem un tos savāktu,
  • tika sniegta uzskatāma informācija par aplikācijas priekšrocībām un rezultātiem – situācija “Rīgas Mežu” teritorijās pirms un pēc atkritumu savākšanas,
  • pašvaldības, kurās atrodas “Rīgas Mežu” meži, tika aicinātas pievienoties kampaņai – iesaistīties cīņā par tīru vidi un pret atkritumu nelegālu izmešanu, kā arī informēt iedzīvotājus par iespējām šķirot un nodot lielgabarīta, bioloģiskos vai citus atkritumus.

“Rīgas meži” un Valsts vides dienests atgādina un aicina: Ko mežā ienes, to no meža iznes! Redzi mežā atkritumus?! Ziņo “Vides SOS”!