Izglītība Sports Uzņēmējdarbība
Bērni kāpj pa klitskāpeju sienu

Rīgas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departaments (IKSD) izsludinājis konkursu biedrībām un nodibinājumiem par līdzfinansējumu brīvā laika aktivitāšu organizēšanai Rīgas pašvaldības administratīvajā teritorijā 2023./2024. mācību gada vasaras brīvlaikā.

Konkursa ietvaros tiks atbalstīta bezmaksas brīvā laika aktivitāšu (vienreizēju pasākumu un aktivitāšu ciklu) organizēšana Rīgas pašvaldības administratīvajā teritorijā no 2024. gada 1. jūnija līdz 31. augustam šādās tematiskajā jomās:

  • fiziskās aktivitātes, kas neprasa mērķtiecīgu, ilglaicīgu iepriekšējo sagatavotību attiecīgajā sporta veidā (piemēram, atklātie treniņi, amatierturnīri utt.);
  • radošās darbnīcas un ielu kultūras minifestivāli;
  • izglītojošas aktivitātes, kas balstās jauniešu neformālās izglītības pieejā un principos;
  • aktivitātes ar āra dzīves un piedzīvojumu izglītības elementiem;
  • ar pilsētas izzināšanu saistītās aktivitātes;
  • aktivitātes, kas pozitīvi ietekmē sociālo un fizisko vidi vietējā apkaimē (t.sk. jauniešu iesaistes brīvprātīgajā darbā veicināšana);
  • mobilā jaunatnes darba aktivitātes.

Konkursa ietvaros pieejamais pašvaldības līdzfinansējums vienam projektam:

  • mazo projektu grupā (vienreizēju pasākumu organizēšanai) nepārsniedz 2000 eiro;
  • lielo projektu grupā (aktivitāšu ciklu organizēšanai) nepārsniedz 5000 eiro.

Konkursā kopumā plānots sadalīt līdzfinansējumu 60 013 eiro apmērā.

Ar nolikumu un saistītiem dokumentiem iepazīties ŠEIT.

Pieteikumi un pievienotie dokumenti (t.sk. aktivitāšu detalizētas programmas projekts), kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, vienā EDOC formāta pakotnē līdz 2024. gada 5. aprīlim (plkst. 13.00) jānosūta uz IKSD elektroniskā pasta adresi iksd@riga.lv vai oficiālo elektronisko adresi.

Vēršam uzmanību, ka 2024. gadā izdots jauns konkursa nolikums. Aicinām pievērst uzmanību veiktajām izmaiņām un izmantot aktuālās veidlapas.

Konsultācijas par pieteikumu noformēšanu ir iespējams saņemt, vēršoties pie IKSD Jaunatnes nodaļas galvenās speciālistes – ekspertes Evijas Pelšas (e-pasts: evija.pelsa@riga.lv, tālrunis +37167181383).

Lai sniegtu papildu informāciju par konkursa nosacījumiem un pieteikumu sagatavošanu, kā arī atbildētu uz pretendentu jautājumiem, 25. martā plkst. 14.00 Rīgas Facebook kontā “Rīga mācās” notiks informatīvs seminārs.