Izglītība Uzņēmējdarbība
Bērni lec klasītes

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RD IKSD) izsludina finansēšanas konkursu, kura rezultātā tiks piešķirti finanšu līdzekļi vasaras nometņu organizēšanai nevalstiskajām un reliģiskām organizācijām, kas īsteno darbu ar bērniem un jauniešiem.  
Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt nevalstisko un reliģisku organizāciju līdzdalību bērnu un jauniešu brīvā laika organizēšanā, rīkojot bērnu un jauniešu interesēm atbilstošas vasaras nometnes. Prioritāri tiks atbalstītas atvērtās dienas nometnes.

Nometņu norise jāplāno ne ātrāk par 2020. gada 6. jūliju. Nometņu sagatavošanas un norises laikā aicinām organizācijas rēķināties ar Covid-19 saistītajiem, valstī noteiktajiem ierobežojumiem un ievērot sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus (t.sk. nometņu rīkošanas vadlīnijās noteiktos).

Konkursa nolikums un saistītie dokumenti pieejami RD IKSD tīmekļa vietnē www.izglitiba.riga.lv, sadaļā „Finansēšanas konkursi”. 
Nometņu projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 2020. gada 13. jūnija plkst. 23.59 tikai elektroniski,  nosūtot tos parakstītus ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu iksd.sportjaun@riga.lv vai izmantojot portālā Latvija.lv pieejamo pakalpojumu “Iesniegums iestādei”. Klātienē RD IKSD Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 5, vai pa pastu projekti  netiks pieņemti.

Vienlaicīgi RD IKSD informē, ka bērnu pieteikšana pašvaldības izglītības iestāžu organizētajām vasaras nometnēm sāksies jūnija pirmajā nedēļā. Sīkāka informācija par to būs pieejama tīmekļa vietnē www.izglitiba.riga.lv

Konsultācijas ir iespējams saņemt, sazinoties ar RD IKSD Jaunatnes nodaļas galveno speciālisti Katrīnu Sprudzāni pa e-pastu katrina.sprudzane@riga.lv vai tālrunis 67181500.