Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Atrasti 193 rezultāti
  Izsoles statuss
  Aktīva
  Izsoles veids
  Nomas tiesību izsole
  Objekta veids
  Telpas kopā ar zemi
  Izsoles statuss
  Aktīva
  Izsoles veids
  Nomas tiesību piedāvājums
  Objekta veids
  Ēkas (būves) kopā ar zemi
  Atbilstoši 13.05.2022. Izsoles nolikuma 7.23. apakšpunktam tiesības slēgt nomas līgumu par zemes vienības Rīgā, Mazā Kleistu ielā 16, kadastra Nr.0100 110 0125, sastāvā esošās zemes vienības daļu ar kadastra apzīmējumu 0100 110 0125 8002, ieguva:
  • SIA “ROCKART R” ar nomas maksu EUR 15077.00 (piecpadsmit tūkstoši septiņdesmit septiņi euro un 00 centi) bez PVN gadā.
  Izsoles statuss
  Neaktīva
  Izsoles veids
  Nomas tiesību izsole
  Objekta veids
  Neapbūvēts zemesgabals
  Saskaņā ar izsoles nolikuma “Rakstiskās izsoles nolikums zemes vienības daļai (bez kadastra apzīmējuma) 16 m2 platībā, kas atrodas zemes gabalā ar kadastra numuru Nr. 0100 051 0176, Lucavsalas teritorijā, Rīgā, iznomāšanai” 7.19.2. punktu izsole atzīta par nenotikušu un izbeigta bez rezultāta.
  Izsoles statuss
  Neaktīva
  Izsoles veids
  Nomas tiesību izsole
  Objekta veids
  Neapbūvēts zemesgabals
  Izsoles rezultāts:
  Garāžu ēku (būvju) nekustamā īpašuma (kadastra Nr. 0100 512 0084; kadastra apzīmējumi: 0100 012 2010 003, 0100 012 2010 006), 1530/12730 domājamās daļas ar lietošanas tiesībām uz garāžas (kadastra apzīmējums 0100 012 2010 003) telpu grupu Nr. 002 un zemesgabala (kadastra Nr. 0100 012 2039; kadastra apzīmējums 0100 012 2039) 1530/12730 domājamās daļas 20.06.2022. elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli par 12 840 EUR nosolīja fiziska persona.
  Izsoles statuss
  Neaktīva
  Izsoles veids
  Atsavināšanas izsole
  Objekta veids
  Ēkas (būves) kopā ar zemi
  Saskaņā ar Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 09.06.2022. aktu Nr.2775046/0/2022-AKT (reģistrēts ar Nr.DMPK-22-733-akt), neizīrēta dzīvokļa Vēja ielā 18-4, Rīgā (kadastra Nr.0100 926 8784), elektroniskā izsole (izsoles sākums – 09.05.2022. plkst.13:00, izsoles noslēgums – 08.06.2022. plkst.13:00) atzīta par nenotikušu.
  Izsoles statuss
  Neaktīva
  Izsoles veids
  Atsavināšanas izsole
  Objekta veids
  Neizīrēti dzīvokļi
  Saskaņā ar Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 09.06.2022. aktu Nr.2775043/0/2022-AKT (reģistrēts ar Nr.DMPK-22-734-akt), neizīrēta dzīvokļa Salacas ielā 7-3, Rīgā (kadastra Nr.0100 926 8780), elektroniskā izsole (izsoles sākums – 09.05.2022. plkst.13:00, izsoles noslēgums – 08.06.2022. plkst.13:00) atzīta par nenotikušu.
  Izsoles statuss
  Neaktīva
  Izsoles veids
  Atsavināšanas izsole
  Objekta veids
  Neizīrēti dzīvokļi
  Saskaņā ar Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 09.06.2022. aktu Nr.2775040/0/2022-AKT (reģistrēts ar Nr.DMPK-22-732-akt), neapdzīvojamās telpas Parādes ielā 20-18, Rīgā (kadastra Nr.0100 926 8779), elektroniskā izsole (izsoles sākums – 09.05.2022. plkst.13:00, izsoles noslēgums – 08.06.2022. plkst.13:00) atzīta par nenotikušu.
  Izsoles statuss
  Neaktīva
  Izsoles veids
  Atsavināšanas izsole
  Objekta veids
  Neizīrēti dzīvokļi
  Saskaņā ar Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 09.06.2022. aktu Nr.2775026/0/2022-AKT (reģistrēts ar Nr.DMPK-22-727-akt), neizīrētu dzīvokli Gulbju ielā 1B-14, Rīgā (kadastra Nr.0100 921 3528), elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli par 11300 EUR nosolīja fiziska persona.
  Izsoles statuss
  Neaktīva
  Izsoles veids
  Atsavināšanas izsole
  Objekta veids
  Neizīrēti dzīvokļi
  Saskaņā ar Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 09.06.2022. aktu Nr.2775021/0/2022-AKT (reģistrēts ar Nr.DMPK-22-731-akt), neizīrēta dzīvokļa Dzegužu ielā 2-4, Rīgā (kadastra Nr.0100 926 9044), elektroniskā izsole (izsoles sākums – 09.05.2022. plkst.13:00, izsoles noslēgums – 08.06.2022. plkst.13:00) atzīta par nenotikušu.
  Izsoles statuss
  Neaktīva
  Izsoles veids
  Atsavināšanas izsole
  Objekta veids
  Neizīrēti dzīvokļi
  Saskaņā ar Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 09.06.2022. aktu Nr.2775018/0/2022-AKT (reģistrēts ar Nr.DMPK-22-729-akt), neizīrēta dzīvokļa Čiekurklana 1.līnijā 20-5, Rīgā (kadastra Nr.0100 926 9175), elektroniskā izsole (izsoles sākums – 09.05.2022. plkst.13:00, izsoles noslēgums – 08.06.2022. plkst.13:00) atzīta par nenotikušu.
  Izsoles statuss
  Neaktīva
  Izsoles veids
  Atsavināšanas izsole
  Objekta veids
  Neizīrēti dzīvokļi
  Saskaņā ar Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 09.06.2022. aktu Nr.2775015/0/2022-AKT (reģistrēts ar Nr.DMPK-22-730-akt), neizīrēta dzīvokļa Cēsu ielā 13B-31, Rīgā (kadastra Nr.0100 922 8451), elektroniskā izsole (izsoles sākums – 09.05.2022. plkst.13:00, izsoles noslēgums – 08.06.2022. plkst.13:00) atzīta par nenotikušu.
  Izsoles statuss
  Neaktīva
  Izsoles veids
  Atsavināšanas izsole
  Objekta veids
  Neizīrēti dzīvokļi
  Saskaņā ar Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 09.06.2022. aktu Nr.2775012/0/2022-AKT (reģistrēts ar Nr.DMPK-22-728-akt), neizīrēta dzīvokļa Alekša ielā 4-1, Rīgā (kadastra Nr.0100 926 9076), elektroniskā izsole (izsoles sākums – 09.05.2022. plkst.13:00, izsoles noslēgums – 08.06.2022. plkst.13:00) atzīta par nenotikušu.
  Izsoles statuss
  Neaktīva
  Izsoles veids
  Atsavināšanas izsole
  Objekta veids
  Neizīrēti dzīvokļi
  Izsoles rezultāts:
  Izsoles datums: 2022.gada 24.maijs
  Tiesības slēgt apakšnomas līgumu ieguva: SIA “MAXIMA LATVIJA”, reģistrācijas Nr. 40003520643.
  Nosolītā nomas maksa: 6,00 EUR par 1 m2 mēnesī (bez PVN).
  Izsoles statuss
  Neaktīva
  Izsoles veids
  Nomas tiesību izsole
  Objekta veids
  Neapbūvēts zemesgabals
  Izsoles statuss
  Aktīva
  Izsoles veids
  Nomas tiesību piedāvājums
  Objekta veids
  Neapbūvēts zemesgabals
  Izsoles statuss
  Aktīva
  Izsoles veids
  Nomas tiesību izsole
  Objekta veids
  Neapbūvēts zemesgabals
  Izsoles statuss
  Aktīva
  Izsoles veids
  Nomas tiesību izsole
  Objekta veids
  Neapbūvēts zemesgabals
  Saskaņā ar Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 09.06.2022. aktu Nr.2775035/0/2022-AKT (reģistrēts ar Nr.DMPK-22-726-akt), neizīrētu dzīvokli Ģertrūdes ielā 98-45, Rīgā (kadastra Nr.0100 921 3574), elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli par 27100 EUR nosolīja fiziska persona.
  Izsoles statuss
  Neaktīva
  Izsoles veids
  Atsavināšanas izsole
  Objekta veids
  Neizīrēti dzīvokļi
  Izsole beigusies bez rezultāta
  31.05.2021. Pagarināts pieteikšanās termiņš.
  Izsoles statuss
  Neaktīva
  Izsoles veids
  Nomas tiesību izsole
  Objekta veids
  Telpas kopā ar zemi