Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Atrasti 193 rezultāti
  Izsoles statuss
  Aktīva
  Izsoles veids
  Atsavināšanas izsole
  Objekta veids
  Neizīrēti dzīvokļi
  Izsoles statuss
  Aktīva
  Izsoles veids
  Atsavināšanas izsole
  Objekta veids
  Neizīrēti dzīvokļi
  Izsoles statuss
  Aktīva
  Izsoles veids
  Atsavināšanas izsole
  Objekta veids
  Neizīrēti dzīvokļi
  Izsoles statuss
  Aktīva
  Izsoles veids
  Atsavināšanas izsole
  Objekta veids
  Neizīrēti dzīvokļi
  Izsoles statuss
  Aktīva
  Izsoles veids
  Atsavināšanas izsole
  Objekta veids
  Neizīrēti dzīvokļi
  Izsoles statuss
  Aktīva
  Izsoles veids
  Atsavināšanas izsole
  Objekta veids
  Neizīrēti dzīvokļi
  Izsoles rezultātā, tiesības slēgt nomas līgumu par piestātnes, kas atrodas Ķīšezerā pie Pāvu ielas (zemes gabalā ar kadastra numuru Nr. 0100 091 0354) daļu 5 m2 platībā, piestātnes galā, ieguva:
  • SIA “Jaunā Vecrīga” ar nomas maksu ar nomas maksu ar nomas maksu 358.22 (trīs simti piecdesmit astoņi euro un 22 centi) bez PVN mēnesī.
  Izsoles statuss
  Neaktīva
  Izsoles veids
  Nomas tiesību izsole
  Objekta veids
  Piestātnes
  Izsoles rezultātā, tiesības slēgt nomas līgumu par piestātnes, kas atrodas Ķīšezerā pie Pāvu ielas (zemes gabalā ar kadastra numuru Nr. 0100 091 0354) daļu 12 m2 platībā, piestātnes galā, ieguva:
  • SIA “Jaunā Vecrīga” ar nomas maksu ar nomas maksu EUR 321.00 (trīs simti divdesmit viens euro un 00 centi) bez PVN mēnesī.
  Izsoles statuss
  Neaktīva
  Izsoles veids
  Nomas tiesību izsole
  Objekta veids
  Piestātnes
  Saskaņā ar Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 15.06.2022. izsoles protokolu, neizīrētu dzīvokli Zeļļu ielā 11-10, Rīgā (kadastra Nr.0100 926 7256), izsolē ar lejupejošu soli par 14810 EUR nosolīja fiziska persona.
  Izsoles statuss
  Neaktīva
  Izsoles veids
  Atsavināšanas izsole
  Objekta veids
  Neizīrēti dzīvokļi
  Saskaņā ar Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas neizīrēta dzīvokļa Lēdurgas ielā 10-11A, Rīgā 15.06.2022. izsoles protokolu Nr.1, neizīrēta dzīvokļa Lēdurgas ielā 10-11A, Rīgā (kadastra Nr.0100 912 6241) izsole atzīta par nenotikušu.
  Izsoles statuss
  Neaktīva
  Izsoles veids
  Atsavināšanas izsole
  Objekta veids
  Neizīrēti dzīvokļi
  Saskaņā ar Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas neizīrēta dzīvokļa Biķernieku ielā 248-1, Rīgā, 15.06.2022. izsoles protokolu Nr.1, neizīrēta dzīvokļa Biķernieku ielā 248-1, Rīgā (kadastra Nr.0100 913 8532) izsole atzīta par nenotikušu.
  Izsoles statuss
  Neaktīva
  Izsoles veids
  Atsavināšanas izsole
  Objekta veids
  Neizīrēti dzīvokļi
  Nekustamā īpašuma Rīgā, Elizabetes ielā 61, kadastra numurs 0100 021 0037, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 021 0037 002, telpu ar kopējo platību 363,07 m2, nomas līguma noslēgšana”

  izsoles rezultātā nomas līgums noslēgts ar SIA “MAISON DU SAVOIR”, reģistrācijas Nr. 40203016449.
  - līguma noslēgšanas datums: 08.06.2022.
  - līguma beigu termiņš: 30.04.2028.
  Izsoles statuss
  Neaktīva
  Izsoles veids
  Nomas tiesību izsole
  Objekta veids
  Telpas kopā ar zemi
  Saskaņā ar Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas neizīrēta dzīvokļa Ludviķa ielā 1-8, Rīgā 20.06.2022. izsoles protokolu Nr.1, neizīrēta dzīvokļa Ludviķa ielā 1-8, Rīgā (kadastra Nr.0100 912 6834) izsole atzīta par nenotikušu.
  Izsoles statuss
  Neaktīva
  Izsoles veids
  Atsavināšanas izsole
  Objekta veids
  Neizīrēti dzīvokļi
  Saskaņā ar Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas neizīrēta dzīvokļa Jersikas ielā 29-13, Rīgā 20.06.2022. izsoles protokolu Nr.1, neizīrēta dzīvokļa Jersikas ielā 29-13, Rīgā (kadastra Nr.0100 918 8558) izsole atzīta par nenotikušu.
  Izsoles statuss
  Neaktīva
  Izsoles veids
  Atsavināšanas izsole
  Objekta veids
  Neizīrēti dzīvokļi
  Saskaņā ar Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas Atsavināmo objektu izsoles komisijas 20.06.2022. protokolu Nr.3401 par izsoles atzīšanu par nenotikušu, neizīrēta dzīvokļa Emmas ielā 14-50, Rīgā (kadastra Nr.0100 925 4430), izsole atzīta par nenotikušu.
  Izsoles statuss
  Neaktīva
  Izsoles veids
  Atsavināšanas izsole
  Objekta veids
  Neizīrēti dzīvokļi
  Saskaņā ar Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas Atsavināmo objektu izsoles komisijas 20.06.2022. protokolu Nr.3400 par izsoles atzīšanu par nenotikušu, neizīrēta dzīvokļa Emmas ielā 14-20, Rīgā (kadastra Nr.0100 925 4301), izsole atzīta par nenotikušu.
  Izsoles statuss
  Neaktīva
  Izsoles veids
  Atsavināšanas izsole
  Objekta veids
  Neizīrēti dzīvokļi
  Mainīts izsoles norises laiks un pagarināts pieteikšanās termiņš.
  Izsoles statuss
  Aktīva
  Izsoles veids
  Nomas tiesību izsole
  Objekta veids
  Neapdzīvota telpa
  Mainīts izsoles norises laiks un pagarināts pieteikšanās termiņš.
  Izsoles statuss
  Aktīva
  Izsoles veids
  Nomas tiesību izsole
  Objekta veids
  Neapdzīvota telpa