Izsoles statuss
Aktīva
Izsoles veids
Atsavināšanas izsole
Objekta veids
Ēkas (būves) kopā ar zemi
Izsoles rīkotājs
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Adrese
Valmieras iela 24

Īpašuma adrese

Valmieras iela 24, Rīga

Kadastra numurs

(norāda, ja atsavināts tiek viens īpašums)

0100 038 0083

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja atsavināmā īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

 

Īpašuma apraksts

(norāda īpašuma sastāvu, kadastra numurus, apzīmējumus, platības u.c.)

nekustamais īpašums, kas saskaņā ar Valsts zemes dienesta informācijas sistēmas datiem sastāv no ēkas (kadastra apzīmējums 0100 038 0083 001) ar 25 telpu grupām - kopējā platība 712.9 m2 (lietderīgā platība 447.1 m2), šķūņa (kadastra apzīmējums 0100 038 0083 004) un zemesgabala (kadastra numurs 0100 038 0083) – kopējā platība 2610 m2

Platība (m2)

(norāda, ja īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

Ēkas- kopējā platība 712.9 m2 (lietderīgā platība 447.1 m2), zemesgabala- kopējā platība 2610 m2

Izsoles sākumcena

293400,00

Izsoles solis

5000,00

Pieteikšanās termiņš

20.06.2023.

Atsavinātājs

Rīgas valstspilsētas pašvaldība – Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, e-pasts dmpk@riga.lv

Vairāk informācijas

Informācijas saņemšanai un uzziņai par Objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties pa tālruņiem +37167012007, +37167181393.