Saskaņā ar Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 30.06.2022. aktu Nr.2795692/0/2022-AKT (reģistrēts ar Nr.DMPK-22-807-akt), neizīrēta dzīvokļa Priežu ielā 12-13, Rīgā (kadastra Nr.0100 927 1708), elektroniskā izsole (izsoles sākums – 30.05.2022. plkst.13:00, izsoles noslēgums – 29.06.2022. plkst.13:00) atzīta par nenotikušu.
Izsoles statuss
Neaktīva
Izsoles veids
Atsavināšanas izsole
Objekta veids
Neizīrēti dzīvokļi
Izsoles rīkotājs
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Adrese
Priežu iela 12-13

Īpašuma adrese

Priežu iela 12-13, Rīga

Kadastra numurs

(norāda, ja atsavināts tiek viens īpašums)

0100 927 1708

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja atsavināmā īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

 

Īpašuma apraksts

(norāda īpašuma sastāvu, kadastra numurus, apzīmējumus, platības u.c.)

neizīrēts dzīvoklis, kas sastāv no dzīvokļa ar vienu istabu, un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas Priežu ielā 12, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000160101001), daudzdzīvokļu mājas Priežu ielā 12A, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000160101002), daudzdzīvokļa mājas Sīmaņa ielā 3C, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000160101005), un zemesgabala Priežu ielā 12, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000160101)

Platība (m2)

(norāda, ja īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

20.5

Izsoles sākumcena

14500,00

Izsoles solis

500,00

Pieteikšanās termiņš

19.06.2022.

Atsavinātājs

Rīgas valstspilsētas pašvaldība – Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, e-pasts dmpk@riga.lv

Vairāk informācijas

Informācijas saņemšanai un uzziņai par Objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties pa tālruņiem +37167012007, +37167181393.