Izsoles statuss
Aktīva
Izsoles veids
Atsavināšanas izsole
Objekta veids
Neizīrēti dzīvokļi
Izsoles rīkotājs
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Adrese
Gulbju iela 1B-21

Īpašuma adrese

Gulbju iela 1-21, Rīga

Kadastra numurs

(norāda, ja atsavināts tiek viens īpašums)

0100 926 8434

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja atsavināmā īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

 

Īpašuma apraksts

(norāda īpašuma sastāvu, kadastra numurus, apzīmējumus, platības u.c.)

neizīrēts dzīvoklis, kas sastāv no dzīvokļa ar vienu istabu, un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas Gulbju ielā 1, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000730159001), daudzdzīvokļu mājas Gulbju ielā 3, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000730159002), tajā skaitā ar mājām funkcionāli saistītajām būvēm – šķūņa Gulbju ielā 5A, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000730159003), šķūņa Gulbju ielā 3, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000730159004), šķūņiem Gulbju ielā 1, Rīgā (kadastra apzīmējumi: 01000730159005; 01000730159006), zemesgabala Gulbju ielā 1, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000730159), un zemesgabala Gulbju ielā 5A, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000732118)

Platība (m2)

(norāda, ja īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

26.9

Izsoles sākumcena

22000,00

Izsoles solis

1000,00

Pieteikšanās termiņš

20.06.2023.

Atsavinātājs

Rīgas valstspilsētas pašvaldība – Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, e-pasts dmpk@riga.lv

Vairāk informācijas

Informācijas saņemšanai un uzziņai par Objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties pa tālruņiem +37167012007,+371 67181393.