Izsoles statuss
Aktīva
Izsoles veids
Atsavināšanas izsole
Objekta veids
Neizīrēti dzīvokļi
Izsoles rīkotājs
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Adrese
Daugavpils iela 49-97

Īpašuma adrese

Daugavpils iela 49-97, Rīga

Kadastra numurs

(norāda, ja atsavināts tiek viens īpašums)

0100 922 9206

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja atsavināmā īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

neizīrēts dzīvoklis, kas sastāv no dzīvokļa ar divām istabām, un dzīvokļa īpašumā ietilpstošajām kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 01000390027003) un zemesgabala (kadastra apzīmējums 01000390113)

Platība (m2)

(norāda, ja īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

25.4

Izsoles sākumcena

15675,00

Izsoles solis

500,00

Pieteikšanās termiņš

13.02.2022.

Atsavinātājs

Rīgas valstspilsētas pašvaldība – Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, e-pasts dmpk@riga.lv

Vairāk informācijas

Informācijas saņemšanai un uzziņai par Objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties pa tālruņiem +37167012007, +37167181393.