Saskaņā ar Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 30.06.2022. aktu Nr.2795648/0/2022-AKT (reģistrēts ar Nr.DMPK-22-798-akt), neizīrēta dzīvokļa Alekša ielā 8-21, Rīgā (kadastra Nr.0100 905 1057), elektroniskā izsole (izsoles sākums – 30.05.2022. plkst.13:00, izsoles noslēgums – 29.06.2022. plkst.13:00) atzīta par nenotikušu.
Izsoles statuss
Neaktīva
Izsoles veids
Atsavināšanas izsole
Objekta veids
Neizīrēti dzīvokļi
Izsoles rīkotājs
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Adrese
Alekša iela 8-21

Īpašuma adrese

Alekša iela 8-21, Rīga

Kadastra numurs

(norāda, ja atsavināts tiek viens īpašums)

0100 905 1057

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja atsavināmā īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

 

Īpašuma apraksts

(norāda īpašuma sastāvu, kadastra numurus, apzīmējumus, platības u.c.)

neizīrēts dzīvoklis, kas sastāv no dzīvokļa ar divām istabām un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas Alekša ielā 8, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000160128001), daudzdzīvokļu mājas Alekša ielā 8A, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000160128002), un zemesgabala (kadastra apzīmējums 01000160128)

Platība (m2)

(norāda, ja īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

38.7

Izsoles sākumcena

27000,00

Izsoles solis

1000,00

Pieteikšanās termiņš

19.06.2022.

Atsavinātājs

Rīgas valstspilsētas pašvaldība – Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, e-pasts dmpk@riga.lv

Vairāk informācijas

Informācijas saņemšanai un uzziņai par Objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties pa tālruņiem +37167012007, +37167181393.