Izsoles statuss
Aktīva
Izsoles veids
Atsavināšanas izsole
Objekta veids
Ēkas (būves) kopā ar zemi
Izsoles rīkotājs
SIA "Rīgas ūdens"
Adrese
Eksporta iela 2B

Īpašuma adrese

Eksporta iela 2B, Rīga

Kadastra numurs

(norāda, ja atsavināts tiek viens īpašums)

0100 010 0156

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja atsavināmā īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

 

Īpašuma apraksts

(norāda īpašuma sastāvu, kadastra numurus, apzīmējumus, platības u.c.)

1709/2206 domājamā daļa no nekustamā īpašuma Eksporta iela 2B, Rīga:

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 0100 010 0156 (platība - 1709 m2)

Pārsūknēšanas stacija ar kadastra apzīmējumu 0100 010 0156 001 (kopējā platība 328,7 m²);

Baseins ar kadastra apzīmējumu 0100 010 0156 002 (kopējā platība 105,9 m²)

Daļa no zemes gabalā izvietotiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem.

Platība (m2)

(norāda, ja īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

 

Izsoles sākumcena

EUR 531188,00

Izsoles solis

EUR 10 000,00

Pieteikšanās termiņš

02.10.2023.

Atsavinātājs

SIA “Rīgas ūdens”

Vairāk informācijas

Sīkāka informācija - elektroniskās izsoles noteikumi  Nr. RŪ-2023/02izs