Ilmārs Reinholds Drēziņš

Galvenais speciālists - tāmētājs
Brīvības iela 49/53, LV-1010, 909.kab.
Ilmars.Drezins [at] riga.lv