Klientu apkalpošanas nodaļa:

 • sniedz vispārīgu informāciju un konsultācijas par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem – pašvaldības pakalpojumu saņemšanas kārtību, apmeklētāju pieņemšanas laiku, dokumentu virzību un citu informāciju;
 • pieņem iesniegumus, izvērtē to atbilstību noteiktajām iesniegšanas un noformēšanas prasībām, reģistrē tos un nodod kompetentai pašvaldības administrācijas iestādei, struktūrvienībai vai amatpersonai atbildes sniegšanai;
 • pēc klienta pieprasījuma noformē mutvārdu iesniegumu rakstveidā;
 • piešķir autorizācijas tiesības e-pakalpojumu lietošanai pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv.
 • pieņem pieprasījumus šādiem pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem
 • pieņem bezskaidras naudas maksājumus ar maksājumu kartēm par pašvaldības noteiktajiem maksas pakalpojumiem un saistībā ar ārējos normatīvajos aktos noteiktajiem pašvaldības iekasējamajiem nodokļiem un nodevām
 • veic personas deklarētās dzīvesvietas reģistrāciju;
 • izsniedz Iedzīvotāju reģistrā iekļautās ziņas par personas deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietas adresi;
 • aktualizē vēlētāju reģistrā ziņas par vēlēšanu iecirkņa maiņu.
 • apliecina vēlētāju parakstus par Centrālajā vēlēšanu komisijā reģistrētu likumprojektu, Satversmes grozījumu projektu vai Saeimas atsaukšanas ierosināšanu (pakalpojums pieejams tikai Dzirciema ielā 28, 93.kab., 3. stāvā);
 • organizē Rīgas domes priekšsēdētāja, Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieka un Rīgas pilsētas izpilddirektora apmeklētāju pieņemšanu (norādot ziņas par apmeklētāju un risināmo jautājumu, pieteikumu par pieņemšanu var izteikt klātienē - Kungu ielā 7/9, Rīgā vai telefoniski, zvanot uz tālruņa nr. 67037070; darba laiks: Pr.8.30 – 17.00; O., T., C. 8.15 – 17.00; Pt. 8.15 – 16.00.)
 • Nepieņem Rīgas domes amatpersonām, Rīgas domes Centrālās administrācijas struktūrvienībām, darbiniekiem, Rīgas domes deputātiem utt. adresētus sūtījumus (piem. suvenīrus, grāmatas vai citus reprezentācijas priekšmetus), t.sk. ar uzrakstu “personīgi”. Šādos gadījumos sūtījumu jānogādā adresātam personiski.

Iedzīvotāju dzīvesvietas deklarēšanas nodaļa:

 • veic personas deklarētās dzīvesvietas reģistrāciju;
 • pieņem iesniegumus par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu;
 • izsniedz Iedzīvotāju reģistrā iekļautās ziņas par personas deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietas adresi;
 • apliecina vēlētāju parakstus;
 • aktualizē vēlētāju reģistrā ziņas par vēlēšanu iecirkņa maiņu;
 • apliecina vēlētāju parakstus par Centrālajā vēlēšanu komisijā reģistrētu likumprojektu, Satversmes grozījumu projektu vai Saeimas atsaukšanas ierosināšanu (pakalpojums pieejams tikai Dzirciema ielā 28, 93.kab., 3. stāvā).

Lai mazinātu vīrusa izplatības risku un pasargātu Apmeklētāju pieņemšanas centru klientus un darbiniekus, centru darba vietas būs norobežotas ar speciāliem aizsargstikliem, būs jāietur 2 metru distance, kā arī tiks nodrošināti dezinfekcijas līdzekļi un monitorēta apmeklētāju plūsma. 

Tostarp aicinām klientus būt atbildīgiem un izvērtēt Apmeklētāju pieņemšanas centru apmeklēšanas nepieciešamību un izmantot iespēju risināt jautājumus attālināti:

 • parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot to uz e-pastu riga@riga.lv, apc@riga.lv;
 • iesniegt iesniegumu Rīgas domei izmantojot portālu Latvija.lv, izvēloties - “Iesniegums iestādei” un iesniegt izmantojot internetbankas vai citus autorizācijas rīkus;
 • iesniegt iesniegumu, izmantojot e-adresi;
 • sūtot iesniegumu pa pastu Rīgas domei, Rātslaukums 1, LV-1539.

Informācijai un konsultācijām lūdzam izmantot neklātienes klientu apkalpošanas kanālus:

 • Bezmaksas informatīvais tālrunis darba dienās no plkst.8.00 līdz 20.00 - 80000800;
 • e-pasta adrese - apc@riga.lv.