Statuss
Noslēdzies
Veids
Būvniecības iecere
Apspriešanas periods
10.10.2022.-07.11.2022.

Paziņojums par publisko apspriešanu būvniecības iecerei Krāsotāju ielā 7, kadastra apzīmējums 0100 034 2010

No šī gada 10. oktobra līdz 7. novembrim notiek būvniecības ieceres  Krāsotāju ielā 7 publiskā apspriešana.

Atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam zemes gabals atrodas: valsts nozīmes  pilsētbūvniecības pieminekļa Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs (valsts aizsardz.nr.7442) teritorijā un UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas Rīgas vēsturiskais centrs (aizsardz.nr.852) aizsardzības zonā, perimetrālās apbūves teritorijā, tā atļautā izmantošana publiskās apbūves teritorija, uz zemes gabala atrodas noliktavas ēkas – angāri, ēkas bez kultūrvēsturiskās vērtības.

Būvprojekts paredz nojaukt noliktavu angārus un to vietā būvēt 5 stāvu dzīvojamo ēku ar palīgizmantošanu sociālās aprūpes centrs vairāk kā 30% apmērā no kopējās platības. Kvartāla apbūvē pret Sparģeļu un Krāsotāju ielu dominē 2 līdz 3 stāvu apbūve. Plānotās izmaiņas neatstās ietekmi uz vidi, infrastruktūru un iedzīvotāju veselību.

Ar informāciju, vizualizācijām un aprakstu iespējams iepazīties:

  • Rīgas valstspilsētas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv sadaļā Sabiedrības līdzdalība;
  • Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā www.rdpad.lv sadaļā Sabiedrības līdzdalība;
  • Būvniecības ieceres teritorijā Krāsotāju ielā 7 (planšete, būvtāfele);
  • Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 140, departamenta daba laika ievaros (1.stāva vestibilā novietota planšete);
  • SIA “Arhitektu Sabiedrība” Brīvības ielā 117-6 (2.stāvā), Rīgā,  katru darba dienu no plkst. 9:00 līdz plkst. 17:00.

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākuma  norises vieta: Brīvības ielā 117-6 (2.stāvā), Rīgā, 2022. gada 17.oktobrī , plkst. 16:00

Publiskās apspriešanas laikā no 10. oktobra līdz 7. novembrim atsauksmes un viedokli iespējams iesniegt:

  • elektroniski aptaujas anketas aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.eriga.lv sadaļā Sabiedrības līdzdalība;
  • sūtot pa pastu Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam Dzirnavu ielā 140, Rīgā;
  • aizpildot aptaujas anketu un iesniedzot to Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 140, aizpildīto anketu iemetot iesniegumiem paredzētajā pasta kastē;
  • jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālruņa numurs 80000800), aptaujas lapas ievietojot pasta kastē pie ieejas durvīm;
  • SIA “Arhitektu Sabiedrība” Brīvības ielā 117-6 (2.stāvā), Rīgā,  katru darba dienu no plkst. 9:00 līdz plkst. 17:00.

Būvniecības ierosinātājs: SIA “K Invest”, reģ. Nr. 40003825018, adrese: Tallinas ielā 79, Rīgā, atbildīgā persona Igors Oks, tel. 26442294

Būvprojekta izstrādātājs: SIA “Arhitektu Sabiedrība”, reģ. Nr. 40003484183, adrese: Rīga Brīvības iela 117-6, atbildīgā persona Jānis Viziņš, tel. 29229210.

Aptaujas lapa

Informācija par būvniecības ieceri