Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
5
Saņēmējs
Fiziska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Gadījumos, kad būvniecības laikā ir konstatēts, ka apakšzemes inženiertīklu novietojums vai apzīmējums apvidū neatbilst reģistrētajā topogrāfiskajā plānā attēlotajai situācijai, mērnieks veic aktuālās apakšzemes situācijas uzmērīšanu un iesniedz iesniegumu par topogrāfiskā uzmērījuma (būvniecības laikā) pārbaudi un reģistrāciju topogrāfiskās informācijas datubāzē, un pievieno topogrāfiskā uzmērījuma datni.
Pēc iesnieguma saņemšanas Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv vai uz e-pastu geo@riga.lv, iesniegtā informācija tiek pārbaudīta atbilstoši 24.04.2012. Ministru kabineta noteikumiem Nr.281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi". Pēc pārbaudes aktualizētā topogrāfiskā informācija tiek reģistrēta pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē un topogrāfiskā uzmērījuma datne ar pavadvēstuli nosūtīta klientam uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi, inženiertīklu turētājam vai turētājiem, kuru inženiertīklu novietojumā konstatētas neatbilstības, mērniekam, kurš izgatavojis sākotnējo topogrāfisko plānu.
Pakalpojums tiek sniegts bez maksas.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojuma pieprasīšanas veidi ir sekojoši:

  e-pasts – jāaizpilda iesnieguma veidlapa par topogrāfiskā uzmērījuma (būvniecības laikā) pārbaudi un reģistrāciju datubāzē un pielikumā jāpievieno topogrāfiskā uzmērījuma datne *.dgn vai *.dwg datņu formātā. Aizpildīta Iesnieguma veidlapa jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un ar datni jānosūta uz e-pastu geo@riga.lv;

  e-pakalpojums – sadaļā Ģeotelpiskā informācija/Topogrāfiskā uzmērījuma (būvniecības laikā) pārbaude un reģistrācija datubāzē, jāaizpilda iesnieguma forma un jāpievieno topogrāfiskā uzmērījuma datne *.dgn vai *.dwg datņu formātā.

  E-pakalpojuma adrese: https://www.eriga.lv/servicestarter.ashx?sid=DDA

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojuma saņemšanas veidi ir sekojoši:

  e-pasts – ar drošu elektronisko parakstu parakstīta atbildes vēstule un topogrāfiskā uzmērījuma datne tiek nosūtīta uz klienta iesniegumā norādīto e-pasta adresi (aktivizēta oficiālā e-adreses konta gadījumā Departaments primāri izmantos e-adresi);

  e-pakalpojums – ar drošu elektronisko parakstu parakstīta atbildes vēstule un topogrāfiskā uzmērījuma datne aplūkojama un lejupielādējama, autorizējoties Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv. Informācija tiek nosūtīta arī uz klienta iesniegumā norādīto e-pasta adresi (aktivizēta oficiālā e-adreses konta gadījumā Departaments primāri izmantos e-adresi).