Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
10
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pēc iesnieguma saņemšanas Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv vai uz e-pastu geo@riga.lv, tiek veikta iesniegtā topogrāfiskā plāna pārbaude atbilstoši 24.04.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr.281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi" 78.punkta prasībām. Topogrāfiskais plāns tiek reģistrēts pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē un reģistrētā datne ar pavadvēstuli tiek nosūtīta klientam. Pēc aktualizēta topogrāfiskā plāna reģistrēšanas pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē, tas tiek nosūtīts arī Valsts zemes dienestam reģistrēšanai valsts centrālajā augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē. Ja pārbaudes procesā tiek konstatētas nepilnības iesniegtajā topogrāfiskajā plānā, reģistrācija tiek atteikta, norādot uz pieļautajām kļūdām, un topogrāfiskais plāns tiek nosūtīts klientam labojumu veikšanai. Kad klients ir izlabojis topogrāfisko plānu, tiek veikta atkārtota topogrāfiskā plāna pārbaude.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojuma pieprasīšanas veidi ir sekojoši:

  • e-pasts – jāaizpilda iesnieguma veidlapa par topogrāfiskā plāna pārbaudi un reģistrāciju datubāzē un pielikumā jāpievieno topogrāfiskā plāna datne *.dgn vai *.dwg datņu formātā. Aizpildīta Iesnieguma veidlapa jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un ar datni jānosūta uz e-pastu geo@riga.lv;

  • e-pakalpojums – sadaļā Ģeotelpiskā informācija/Topogrāfiskā plāna pārbaude un reģistrācija datubāzē, jāaizpilda iesnieguma forma un jāpievieno topogrāfiskā plāna datne *.dgn vai *.dwg datņu formātā.

  E-pakalpojuma adrese:
  https://www.eriga.lv/servicestarter.ashx?sid=DDA

 2. Pakalpojuma apmaksa
  Maksa par pakalpojumu tiek aprēķināta atbilstoši 18.12.2019. Rīgas domes saistošajiem noteikumiem Nr.98 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi":
  • 1 objekts, platībā līdz 0,3 ha ieskaitot - EUR 26,00*;
  • 1 objekts, platībā, kas pārsniedz 0,3 ha līdz 0,5 ha ieskaitot - EUR 37,00*;
  • 1 objekts, platībā, kas pārsniedz 0,5 ha līdz 1 ha ieskaitot - EUR 51,00*;
  • par katru hektāru virs 1 hektāra - EUR 48,00*.

  Papildus tiek piemērots saistošo noteikumu 2.pielikumā norādītās teritorijas koeficients.
  * Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu.

  2 (divu) darba dienu laikā pēc klienta iesnieguma saņemšanas tiek izsūtīts priekšapmaksas rēķins uz klienta iesniegumā norādīto e-pasta adresi.**
  10 (desmit) darba dienu laikā pēc apmaksas saņemšanas tiek veikta topogrāfiskā plāna pārbaude un reģistrācija datubāzē, vai topogrāfiskais plāns tiek nosūtīts iesniedzējam labojumu veikšanai.
  ** Ir iespējams noslēgt līgumu par pakalpojuma apmaksu ar pēcmaksu. Sīkāka informācija iegūstama Ģeomātikas pārvaldē pa tālruni: 67105817 vai e-pastu geo@riga.lv.

  Maksājuma rekvizīti:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldība
  Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050
  NMR kods: 90011524360
  PVN reģ.Nr.: LV90011524360
  Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle
  SWIFT kods:RIKOLV2X
  Konta Nr.:LV36RIKO0020200002010
  Iestādes kods: 207

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojuma saņemšanas veidi ir sekojoši:

  • e-pasts – ar drošu elektronisko parakstu parakstīta atbildes vēstule un topogrāfiskā plāna datne tiek nosūtīta uz klienta iesniegumā norādīto e-pasta adresi (aktivizēta oficiālā e-adreses konta gadījumā Departaments primāri izmantos e-adresi);

  • e-pakalpojums – ar drošu elektronisko parakstu parakstīta atbildes vēstule un topogrāfiskā plāna datne aplūkojama un lejupielādējama, autorizējoties Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv. Informācija tiek nosūtīta arī uz klienta iesniegumā norādīto e-pasta adresi (aktivizēta oficiālā e-adreses konta gadījumā Departaments primāri izmantos e-adresi).

Maksājumi

Pozīcija Cena
platībā līdz 0,3 hektāriem (ieskaitot) 26.00 EUR
platībā, kas pārsniedz 0,3 hektārus, līdz 0,5 hektāriem (ieskaitot) 37.00 EUR
platībā, kas pārsniedz 0,5 hektārus, līdz 1 hektāram (ieskaitot) 51.00 EUR
par katru hektāru virs 1 hektāra 48.00 EUR