Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
5
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Ikvienam atbilstoši likumam "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem" ir tiesības organizēt miermīlīgas sapulces, gājienus un piketus, kā arī piedalīties tajos.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai paziņotu par sapulces, gājiena vai piketa rīkošanu, pašvaldībā ir iesniedzams pieteikums, kurā atbilstoši likuma "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem" prasībām, ir norādāma šāda informācija:
  1) pasākuma veids - sapulce, gājiens vai pikets, veidlapā atzīmējot atbilstošo veidu;
  2) norises datums un laiks;
  3) norises vieta, gājiena rīkošanas gadījumā - maršruts;
  4) plānotais pasākuma dalībnieku skaits;
  5) pasākuma organizators;
  6) pasākuma vadītājs;
  7) pasākuma vadītāja palīgs vai palīgi, ja tādi nepieciešami;
  8) kārtības uzturētāji (uz katriem 100 pasākuma dalībniekiem nepieciešami 2 kārtības uzturētāji), kas
  veic pašrocīgu parakstu uz pieteikuma.
  Visām pieteikumā minētajām fiziskām personām ir norādāms vārds, uzvārds, personas kods un
  dzīvesvietas adrese.
  Sapulces, gājiena vai piketa organizēšanas pieteikums iesniedzams ne agrāk kā 4 mēnešus un ne vēlāk kā 10 darba dienas pirms attiecīgā pasākuma norises. Ja pieteikumu nav iespējams iesniegt šajā termiņā, jo par notikumu, saistībā ar kuru attiecīgais pasākums tiek rīkots, objektīvi nebija iespējams uzzināt agrāk kā 10 darba dienas pirms attiecīgā notikuma, tad pieteikumu par sapulces, gājiena vai piketa rīkošanu iesniedz pēc iespējas agrāk, bet ne vēlāk kā 24 stundas pirms plānotā pasākuma norises.
  Iesniedzot pieteikumu klātienē, fiziskām personām jāuzrāda pase, savukārt juridiskās personas pārstāvim jāuzrāda pase un jāiesniedz juridiskās personas pilnvara iesniegt pieteikumu.
  Pieteikumam jāpievieno:
  1) pasākuma norises vietas shēma vai gājiena maršruts;
  2) līguma kopija, ja pasākuma organizators noslēdzis līgumu par sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanu pasākuma laikā ar apsardzes komersantu;
  3) pasākuma norises vietas īpašnieka vai pārvaldnieka rakstveida piekrišana tā rīkošanai, ja viņš nav pasākuma organizators un pasākums tiek rīkots uz viņa privātajā īpašumā esošās zemes vai uz privātajā īpašumā vai privātajā lietošanā esošajiem zemes gabaliem.
  Saskaņā ar likuma "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem" regulējumu, skaņu pastiprinošu iekārtu izmantošana ir iespējama tikai sapulču laikā un ja tas pieteikts vienlaikus ar pasākumu un minēto iekārtu lietošana nav ierobežota vai aizliegta.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Latvijas Republikas Satversmes 103.pants un likuma "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem" 13.panta otrā daļa pulcēšanās brīvības īstenošanai paredz paziņošanas, nevis atļaujas saņemšanas sistēmu.
  Pašvaldības lēmums par aizliegumu rīkot pasākumu vai pasākumam noteiktajiem ierobežojumiem atbilstoši organizatora izvēlei tiek izsniegts klātienē vai nosūtīts uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi.

Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Skatīt vairāk