Cena
Skatīt procesa aprakstu
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Klātienē

Pakalpojuma pieprasīšana

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kanceleja

Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010
 • Pirmdiena8.30 - 18.00
 • Otrdiena8.30 - 17.00
 • Trešdiena8.30 - 17.00
 • Ceturtdiena8.30 - 17.00
 • Piektdiena8.30 - 16.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Pakalpojuma saņemšana

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Dzīvās dabas resursu nodaļa

Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010
 • Pirmdiena8.30 - 18.00
 • Otrdiena8.30 - 17.00
 • Trešdiena8.30 - 17.00
 • Ceturtdiena8.30 - 17.00
 • Piektdiena8.30 - 16.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kanceleja

Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010
 • Pirmdiena8.30 - 18.00
 • Otrdiena8.30 - 17.00
 • Trešdiena8.30 - 17.00
 • Ceturtdiena8.30 - 17.00
 • Piektdiena8.30 - 16.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dzīvās dabas resursu nodaļa atbilstoši normatīvajiem aktiem veic rūpnieciskās zvejas tiesību limita sadali Rīgas administratīvās teritorijas iekšējos un piekrastes ūdeņos un limita robežās organizē līgumu slēgšanu par zvejas tiesību nomu.
Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums komerciālai zvejai tiek slēgts uz 5 gadiem, pašpatēriņa zvejai uz 1 gadu.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  1. Iesniedzējs ierodas Mājokļu un vides departamentā Kancelejā un iesniedz iesniegumu.
  2. Iesniedzējs nosūta iesniegumu un nepieciešamos dokumentus pa pastu uz Mājokļu
  un vides departamentu.
  Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanai komercdarbībai zvejniecībā ir nepieciešama specialā atļauja (licence) , kuru izsniedz Rīgas pašvaldība.
  Rūpnieciskās zvejas tiesību saņemšanai komercdarbībai zvejniecībā jāiesniedz pieprasījums (veidlapa) un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
  Rūpnieciskās zvejas tiesību saņemšanai pašpatēriņa zvejošanai jāiesniedz pieprasījums (veidlapa),
  jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un laivas tehniskās pases oriģināls vai laivas nomas līgums.

 2. Pakalpojuma apmaksa
  Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksa noteikta saskaņā ar Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr.918 "Par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību" 2'.pielikumu, ņemot vērā iznomājmo zvejas rīku veidu un skaitu, zvejas vietu (zvejas rajonu).
  Zvejas tiesību nomas 25% maksas atvieglojumus var saņemt saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumiem.

  Bankas rekvizīti:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldība
  Reģ.nr.90011524360
  Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050
  RD iestāde: Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010
  PROGRAMMA: ZVEJAS TIESĪBU NOMAS LIMITA PIEŠĶIRŠANA
  Bankas konts: LV78NDEA0023300005010
  Luminor Bank AS
  Bankas kods: RIKOLV2X

  (Pamatojums - MK 08.09.2009. noteikumi Nr. 1015 "Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu" 19.4.punkts).

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Persona ierodas klātienē Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Dzīvās dabas resursu nodaļā un saņem nomas līgumu. Rīgas domes Mājokļu un vides departaments izsūta apmaksas rēķinu uz norādīto e-pastu.