Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
1
Saņēmējs
Fiziska persona
Jebkura persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Dokumentu, kas adresēti Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestādēm, struktūrvienībām un amatpersonām, pieņemšana. Dokuments (iesniegums, sarakstes vēstule u.tml.) tiek pieņemts klātienē. Rīgas valstspilsētas Centrālas administrācijas Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra (turpmāk - Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs) darbinieks izvērtē pēc kompetences saņemto dokumentu un nodod adresātam. Nepieciešamības gadījumā Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra darbinieks klienta mutvārdu iesniegumu noformē rakstveidā.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestādēm, struktūrvienībām un amatpersonām adresētos dokumentus var iesniegt Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā klātienē, elektroniski vai pa pastu.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Iesniegtie dokumeti tiek reģistrēti Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā.