Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
1
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Dokumentu, kas adresēti Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestādēm, struktūrvienībām un amatpersonām, pieņemšana. Dokuments (iesniegums, sarakstes vēstule u.tml.) tiek pieņemts klātienē. Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centra (turpmāk - Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs) darbinieks izvērtē pēc kompetences saņemto dokumentu un nodod adresātam. Nepieciešamības gadījumā Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centra darbinieks klienta mutvārdu iesniegumu noformē rakstveidā.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestādēm, struktūrvienībām un amatpersonām adresētos dokumentus var iesniegt Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrā klātienē, elektroniski vai pa pastu.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Iesniegtie dokumeti tiek reģistrēti Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrā.