Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Rīga valstspilsētas pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistrs (turpmāk - Reģistrs) ir datubāze, kurā tiek apkopoti dati par Rīgas valstspilsētas pašvaldības teritorijā dzīvesvietu deklarējušām un Reģistrā reģistrētajām ģimenēm ar bērniem, kurām ir tiesības uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības noteiktajiem atvieglojumiem. Reģistrā reģistrētās Rīgas pašvaldības ģimenes var saņemt šādu atbalstu: 1. Atbrīvojumu no līdzfinansējuma maksas par profesionālas ievirzes izglītības programmu apguvi pašvaldības izglītības iestādēs. 2. Atbrīvojumu no līdzfinansējuma maksas interešu izglītības programmās Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs. 3. Apmaksātu ēdināšanu audzēkņiem, kuri Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā esošajās privātajās izglītības iestādēs apgūst normatīvajos aktos noteiktā kārtībā licencētu pirmsskolas izglītības programmu. 4. Braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas valstspilsētas sabiedriskajā transportā 100% apmērā no mēneša abonementa biļetes cenas abiem ģimenes vecākiem, kuriem ir seši vai vairāk bērni; 60% apmērā no mēneša abonementa biļetes cenas abiem ģimenes vecākiem, kuru ģimenē ir trīs līdz pieci bērni. Lai saņemtu braukšanas maksas atvieglojumus, jāvēršas SIA "Rīgas satiksme" Klientu apkalpošanas centros.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Vecāks vai persona, kas realizē bērna aprūpi var reģistrēties Reģistrā:
    1. izmantojot e-pakalpojumu privātpersonām Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv, kas pieejams sadaļā 'Reģistrācija ģimenes atbalsta reģistrā';
    2. vēršoties klātienē Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā vai Rīgas Sociālajā dienestā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un parakstot piekrišanu savu un savu nepilngadīgo bērnu personas datu iekļaušanai Reģistrā, ja nepieciešams, uzrādot dokumentu oriģinālus, kuri apliecina ģimenes atbilstību Reģistra kritērijiem (piemēram, pilngadību sasniegušai personai līdz 24 gadu vecumam, izziņu no augstskolas, citas pašvaldības bāriņtiesas lēmums par bērna ārpus ģimenes aprūpi).

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pēc pieteikuma saņemšanas par ģimenes reģistrēšanu Reģistrā persona saņem apstiprinājumu par ģimenes reģistrēšanu Reģistrā vai informāciju par nepieciešamību iesniegt papildus dokumentus. Dokumentu izskatīšana un ģimenes datu iekļaušana Reģistrā var aizņemt 10 darba dienas.

Normatīvie akti