Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
1
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Klātienē

Pakalpojuma pieprasīšana

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga, LV-1063

Informācijas sniegšana par pieaugušo izglītības iestāžu piedāvājumu pašvaldībā, lai nodrošinātu iespēju izglītoties interesējošā jomā cilvēka dzīves garumā, piedāvātu iedzīvotājiem paaugstināt vai mainīt savu kvalifikāciju atbilstoši darba tirgus prasībām, savām vajadzībām un interesēm.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs (turpmāk - RIIMC) piedāvā Rīgas iedzīvotājiem piedalīties dažādās pieaugušo neformālās izglītības kursu nodarbībās, kuru mērķis ir apgūt vai pilnveidot prasmes, zināšanas un kompetences gan saistībā ar darbu, gan sabiedriskajiem un personīgajiem mērķiem. Piedāvājumā ir svešvalodu apguve, rokdarbi, skaistumkopšana, mājturība, mākslas, interjera dizaina pamati, psiholoģija, dārzkopība u.c. jomas. Kursu nodarbības tiek plānotas darba dienās no plkst. 18.00 kādā no klienta dzīves vai darba vietas tuvumā esošajām iestādēm.
  Ar nodarbību sarakstu var iepazīties RIIMC mājas lapā, Rīgas pilsētas pašvaldības interneta vietnē: www.iksd.riga.lv, Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkās, Rīgas pašvaldības izglītības iestādēs un Rīgas izpilddirekcijās.
  Pieaugušo kursu programmu piedāvājums tiek veidots 2-3 mēnešiem 4 reizes gadā.
  Klients vēršas pēc pakalpojuma klātienē, telefoniski, e-pastā vai, izmantojot e-pakalpojumu. Klients var saņemt informāciju par pieaugušo neformālās izglītības kursu piedāvājumu, kā arī reģistrēties uz izvēlētajiem kursiem.

 2. Pakalpojuma apmaksa
  Līdzmaksājums par dalību kursos ir 7,02 EUR (ar PVN) par vienu akadēmisko stundu (45 min.) no dalībnieka saskaņā ar Rīgas domes 08.09.2021. lēmumu Nr.870 Par grozījumiem Rīgas domes 23.10.2012. lēmumā Nr. 5376 "Par līdzfinansējuma apmēru interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmām Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs".

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Klients saņem atbildi savam vaicājumam e-pastā vai tiek reģistrēts uz izvēlētajiem kursiem. Reģistrācija uz kursiem notiek pieteikuma dienā, pakalpojums tiek sniegts atbilstoši termiņam. Ja grupa jau ir nokompletēta vai netiek sasniegts noteiktais dalībnieku skaits, klients saņem atteikumu.

Maksājumi

PozīcijaCena
Maksa par pieaugušo neformālās izglītības kursiem7.02 EUR