Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Rīgas enerģētikas aģentūra veic dažādus pētījumus enerģētikas jomā Rīgas pilsētas vajadzībām un pēc pieprasījuma piedāvā šāda veida pakalpojumus. Pētījumi ietver gan problēmas aktualizāciju, gan scenāriju un risinājumu meklēšanu analizējot sistēmas kopumā.
Pēc pieprasījumā Aģentūra novērtē potenciālā pētījuma apjomu un sagaidāmo rezultātu. Pakalpojumi ietver gan enerģijas un klimata rīcības plānu gan energoplānu sagatavošanu. Pētījumu veikšanas izmaksas 38 EUR/h.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojumu var pieprasīt klātienē, elektroniski, pa pastu.
  Pieprasot pakalpojumu klātienē, klients vēršas Rīgas pašvaldības aģentūrā "Rīgas enerģetikas aģentūra", kur ir iespēja pieteikt konsultācijas laiku, lai precizētu visu informāciju par pētijumu un tā pieteikumu.
  Pieprasot pakalpojumu elektroniski, klients iesūta iesniegumu uz norādīto e-pasta adresi, kas sagatavots
  atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecināts ar drošu
  elektronisko parakstu, laika zīmogu un ja ir pieejami, citus nepieciešamos dokumentus, kas ir saistīti ar
  sniegtā pakalpojuma būtību. Iesniegumā izklāsta satura būtību pakalpojuma saņemšanas nepieciešamībai un iekļauj savu kontaktinformāciju.
  Pieprasot pakalpojumu pa pastu, klients iesūta iesniegumu, norādot savu kontaktinformāciju un satura
  būtību konsultācijas nepieciešamībai un ja ir, citus nepieciešamos dokumentus , kas saistīti ar sniegtā
  pakalpojuma būtību.

 2. Pakalpojuma apmaksa
  Pētījumu veikšanas izmaksas 38.00 euro/h (bez PVN) atbilstoši rēķinam.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojumu var saņemt klātienē, elektroniski vai pa pastu.
  Saņemot pakalpojumu klātienē, klients vienojoties ar Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas enerģetikas aģentūra" atbildīgo darbinieku par veicamajiem uzdevumiem pakalpojuma īstenošanai, darba apjoms un ilgums tiek noteikts individuāli.
  Elektroniski saņemot pakalpojumu, visi nepieciešami dokumenti pakalpojuma izpildei tiek nosūtīti elektroniski vienojoties ar klientu par dokumentu formātu, nepieciešamās konsultācijas tiek organizētas MS TEAM programmā.
  Pieprasot pakalpojumu pa pastu, klients to var saņemt pa pastu iespēju robežās ņemot vērā pakalpojuma specifiku un dokumentu aprites kritērijus.

Maksājumi

PozīcijaCena
Pētījumu sagatavošana par energoefektivitātes un energoapgādes jautājumiem45.98 EUR