Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
20
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Uz fiziskas personas iesnieguma pamata pašvaldība sniedz palīdzību, piešķirot vienreizēju pabalstu dzīvojamās telpas remontam un pagaidu dzīvojamo telpu pēc nepieciešamības.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Persona ierodas Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kancelejā un iesniedz iesniegumu.
  Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Iesniegumu un šādu dokumentu kopijas (uzrādot to oriģinālus):
  1. īres līgumu vai personas dzīvojamās telpas īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu;
  2. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk - VUGD) sastādītu aktu par stihiskās nelaimes vai avārijas fakta konstatāciju (ja stihiskās nelaimes vai avārijas likvidēšanā piedalījies VUGD) vai Valsts policijas vai Rīgas pašvaldības policijas (turpmāk - policija) sastādītu aktu par avārijas fakta konstatāciju (ja avārijas fakta konstatācijā piedalījusies policija);
  3. vienošanos, kas noslēgta starp dzīvojamās telpas īrnieku un šajā dzīvoklī uz tiesiska pamata deklarētām pilngadīgām personām vai starp dzīvokļa līdzīpašniekiem par to, kurš kļūs par pabalsta saņēmēju . Šajā apakšpunktā minēto vienošanos personas paraksta Kancelējas darbinieka klātbūtnē;
  4. dzīvojamās telpas remontam nepieciešamo izmaksu tāmi, kuru sastādījis sertificēts tāmētājs.

  Iesniedzot iesniegumu un nepieciešamos dokumentus jāuzrāda ID karte un cietušās dzīvojamās telpas īrnieka vai īpašnieka un viņu ģimenes locekļu personas apliecinošus dokumentus.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Persona ierodas Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kancelejā un saņem atbildi vai Kanceleja nosūta atbildi pa pastu. Apmeklētājs var saņemt juridisko konsultāciju pa tālruni.