Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pabalstu izglītības ieguves atbalstam, uzsākot mācību gadu, piešķir pirmsskolas vecuma bērnam no piecu gadu vecuma, kurš apgūst obligāto bērnu sagatavošanu pamatizglītības ieguvei, un izglītojamam, kurš nav sasniedzis 21 gadu vecumu un iegūst vispārizglītojošo vai profesionālo izglītību. Pabalsta apmērs ir 50 EUR.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Persona vēršas Rīgas Sociālajā dienestā, uzrāda personas apliecinošu dokumentu un iesniedz:
  1) iesniegumu, kuru parakstot, pilngadīgās personas dod Rīgas Sociālajam dienestam atļauju izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par sevi un ģimenes locekļiem;
  2) ienākumus un materiālos resursus apliecinošus dokumentus par sevi un ģimenes locekļiem.
  Lai noskaidrotu, kurā Sociālā dienesta teritoriālā centrā personai ir jāvēršas, var zvanīt pa tālruni 67105048 vai 80005055.
  Iesniegumu valsts valodā un citus dokumentus Sociālajā dienestā var iesniegt arī ar drošu elektronisku parakstu vai iesūtot pa pastu (iesniegumam jābūt pašrocīgi parakstītam).

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pabalstu personai piešķir pēc ģimenes (personas) ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas.
  Rīgas Sociālajā dienestā 22 darba dienu laikā pēc visu dokumentu saņemšanas tiek pieņemts lēmums par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt. Par pieņemto lēmumu informē pabalsta pieprasītāju.
  Pabalsts tiek izmaksāts, pārskaitot to uz personas norādīto norēķinu kontu.
  Rīgas Sociālā dienesta informatīvais tālrunis: 67105048.
  Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvais tālrunis: 80005055