Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Likuma 'Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām 29. pants pirmā daļa nosaka, ka Zemes īpašniekiem un lietotājiem aizsargājamās teritorijās ir tiesības uz normatīvajos aktos noteiktajiem nodokļu atvieglojumiem.
Pakalpojuma būtība noteikt vai iesniedzējam ir tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus saskaņā ar šo likumu.
Slēdzienu Mājokļu un vides departaments nosūta Rīgas domes pašvaldības ieņēmumu pārvaldei lēmuma pieņemšanai par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Likuma 'Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām 29. pants pirmā daļa nosaka, ka Zemes īpašniekiem un lietotājiem aizsargājamās teritorijās ir tiesības uz normatīvajos aktos noteiktajiem nodokļu atvieglojumiem.
  Pakalpojuma būtība noteikt vai iesniedzējam ir tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus saskaņā ar šo likumu.
  Slēdzienu Mājokļu un vides departaments nosūta Rīgas domes pašvaldības ieņēmumu pārvaldei lēmuma pieņemšanai par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi.
  Iesniedzējs ierodas Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kancelejā un iesniedz pieteikumu vai nosūta pieteikumu Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam pa pastu vai elektroniski.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Iesniedzējs ierodas Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kancelejā un saņem atbildi par iespējām saņemt īpašuma nodokļa atvieglojumu vai atbilde tiek nosūtīta uz norādīto pasta adresi vai e-pastu.