Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Rīgas enerģētikas aģentūra ir kompetenta visa veida energoefektivitātes jomās, piedāvājot konsultācijas citiem interesentiem. Konsultāciju apjoms atkarīgs no faktiskās nepieciešamības un detalizācijas. Pēc pieprasījuma organizējam apmācības uzņēmumiem vai citu pašvaldību darbiniekiem Rīgas enerģētikas aģentūras kompetences jomās. Pakalpojums iekļauj gan attālinātas, gan tiešsaistes apmācības, tai skaitā praktiskas apmācības objektos. Pēc pieprasījumā Aģentūra sagatavo apmācību programmu un novērtē nepieciešamās stundas apmācībām, tai skaitā prezentāciju sagatavošanai.
Lielajiem uzņēmumiem un lielajiem patērētājiem virs 500 MWh/gadā elektroenerģijas ir ieviesta energopārvaldības sistēma vai obligātais energoaudits. Energopārvaldībā nepārtraukti nepieciešams uzlabot zināšanas, kā arī energoauditā bieži norādīts pasākums darbinieku apmācības. Konsultācijas ietver gan mutisku informēšanu, gan risinājumu sagatavošanu atskaites formā. Pakalpojums Rīgas iedzīvotājiem un Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestādēm, struktūrvienībām un kapitālsabiedrībām tiek sniegts bez maksas.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojumu var pieprasīt klātienē, elektroniski vai pa pastu.
  Pieprasot pakalpojumu klātienē, klients vēršas Rīgas pašvaldības aģentūrā "Rīgas enerģetikas aģentūra", kur ir iespēja pieteikt konsultācijas laiku.
  Pieprasot pakalpojumu elektroniski, klients iesūta iesniegumu, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecināts ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu un ja ir pieejami citus nepieciešamos dokumentus, kas ir saistīti ar sniegtā pakalpojuma būtību.
  Pieprasot pakalpojumu pa pastu, klients iesūta iesniegumu, norādot savu kontaktinformāciju un satura būtību konsultācijas nepieciešamībai un ja ir, citus nepieciešamos dokumentus, kas saistīti ar sniegtā pakalpojuma būtību.

 2. Pakalpojuma apmaksa
  Atbilstoši stundas likmei 30,00 euro/h (bez PVN) un izsniegtajam rēķinam.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojumu var saņemt klātienē, elektroniski vai pa pastu.
  Saņemot pakalpojumu klātienē, klients vienojoties ar Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas enerģetikas aģentūra" darbinieku par pieejamajiem laikiem saņem konsultāciju, ilgums tiek noteikts individuāli.
  Elektroniski saņemot pakalpojumu konsultācija tiek organizēta MS TEAM programmā, vienojoties par
  laiku, tiek nosūtīta saite klientam uz norādīto e-pasta adresi. pakalpojumu elektroniski, klients iesūta
  iesniegumu, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu,
  apliecināts ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu un ja ir pieejami citus nepieciešamos dokumentus, kas ir saistīti ar sniegtā pakalpojuma būtību.
  Pieprasot pakalpojumu pa pastu, klients to var saņemt elektroniski vai klātienē.

Maksājumi

PozīcijaCena
Energoefektivitātes konsultācijas36.30 EUR