Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments ( turpmāk - Departaments) izskata fizisko un juridisko personu iesniegumus un sagatavo informāciju Rīgas valstspilsētas siltumapgādes jautājumu komisijai lēmuma pieņemšanai par atļaujas izsniegšanu:
1. Lokālo siltuma avotu izbūvei ēkās/būvēs/telpās un jaunbūvēs.
2. Lokālo siltuma avotu rekonstrukcijai ēkās/būvēs/telpās.
3. Apkures veida maiņai ēkās/būvēs/telpās.
Daudzdzīvokļu mājās, mainot apkures veidu mājai vai atsevišķam dzīvoklim, jāiesniedz dzīvokļu īpašnieku kopības piekrišana apkures veida maiņai.
Lēmums tiek pieņemts, ņemot vērā gaisa piesārņojuma teritoriālo zonējumu Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā, atbilstoši Latvijas Republikas likumu, Rīgas domes esošo normatīvo aktu prasībām un centralizētās siltumapgādes darbības zonai.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Iesniedzējs iesniedz iesniegumu Mājokļu un vides departamenta Kancelejā vai Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā. Iesniedzējs var nosūtīt iesniegumu Mājokļu un vides departamentam pa pastu vai iesniegt iesniegumu elektroniski uz departamenta e-adresi vai pa e-pastu ar drošo elektronisko parakstu.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Iesniedzējs ierodas Mājokļu un vides departamentā vai Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā un saņem komisijas sēdes protokola izraksta oriģinālu vai Iesniedzējs saņem komisijas lēmumu uz norādīto e-pasta adresi.
  Pakalpojuma saņemšanai jāiesniedz:
  1) iesniegums;
  2) īpašuma piederību apliecinošo dokumentu kopijas;
  3) pilnvarotām personām - pilnvaras kopija;
  4) vēstule apsaimniekotājam par siltumavota maiņu - kopija;
  5) skursteņslaucītāja akts par ventilācijas un dūmvada stāvokli (dzīvoklim/neapdzīvojamai telpa);
  6) dzīvokļa/neapdzīvojamās telpas plāna kopija no inventarizācijas lietas;
  7) daudzdzīvokļu mājas kopīpašnieku lēmums ar piekrišanu apkures veida maiņai;
  8) plānotā siltuma avota jauda, jaudas palielielinājums pie siltumavota rekonstrukcijas, kurināma veids.