Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Aprites ekonomika balstās uz precēm, kas radītas ilgstošai lietošanai, labošanai, atkārtotai lietošanai un pārstrāde. Viens no būtiskākajiem produktiem Aģentūras kompetencē ir energoefektīvu ēku būvniecība un atjaunošana. Ēku būvniecība un atjaunošana rada ietekmi ne tikai tās ekspluatācijas laikā, bet visas dzīves cikla laikā. Aģentūra nodrošina konsultācijas apziņas veicināšanā, apmācību veidošanā, informēšanā, kā arī piemērotu risinājumu izvēlē, lai samazinātu ēku ietekmi uz vidi. Pakalpojums paredzēts ne tikai ēkām un būvniecībai, bet jebkurai aprites ekonomikas jomai, tiecoties uz ilgtspējīgu materiālu izmantošanu. Konsultācijas ietver gan mutisku informēšanu, gan risinājumu sagatavošanu atskaites formā.
Pēc pieprasījumā Aģentūra novērtē potenciālās konsultācijas apjomu un sagaidāmo rezultātu.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojumu var pieprasīt klātienē, elektroniski, telefoniski vai pa pastu. Pieprasot pakalpojumu klātienē, klients vēršas Rīgas pašvaldības aģentūrā "Rīgas enerģētikas aģentūra", kur ir iespēja pieteikt konsultācijas laiku.
  Pieprasot pakalpojumu telefoniski klients informē par pakalpojuma saņēmēju, pakalpojuma nepieciešamību un citu būtisko informāciju, kas palīdz izvērtēt un noteikt efektīvāko pakalpojuma sniegšanas veidu un konsultāciju apjomu. Pakalpojumu pieprasot elektroniski, klients iesūta iesniegumu, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecināts ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu un ja ir pieejami citus nepieciešamos dokumentus, kas ir saistīti ar sniegtā pakalpojuma būtību.
  Pieprasot pakalpojumu pa pastu, klients iesūta iesniegumu, norādot savu kontaktinformāciju un satura būtību konsultācijas nepieciešamībai un ja ir, citus nepieciešamos dokumentus, kas saistīti ar sniegtā pakalpojuma būtību.

 2. Pakalpojuma apmaksa
  30.00 euro/h (bez PVN) par konsultācijas sniegšanu aprites ekonomikas jautājumos.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Klātiene iepriekš rezervētā laikā caur pakalpojuma pieprasīšanas kanāliem, ko saskaņo atbilstoši pakalpojuma pieprasīšanas sadaļā minētajam. Elektroniski izmantojot MS TEAM, ZOOM vai citu tiešsaistes platformu, kurā iespējams komunicēt ar video zvana palīdzību.

Maksājumi

PozīcijaCena
Aprites ekonomikas konsultācijas36.30 EUR