Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
5
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Gadījumos, kad līdz būvdarbu uzsākšanai ir konstatēts, ka apvidū esošo virszemes vai apakšzemes objektu novietojums vai apzīmējumi neatbilst reģistrētajā topogrāfiskajā plānā attēlotajai situācijai, ir jāiesniedz iesnieguma veidlapa par reģistrēta topogrāfiskā plāna aktualizāciju un aktualizēta topogrāfiskā plāna datne. Pēc iesnieguma saņemšanas Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv vai uz e-pastu geo@riga.lv, iesniegtā informācija tiek pārbaudīta atbilstoši 24.04.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr.281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi" prasībām. Pēc pārbaudes aktualizētā topogrāfiskā informācija tiek reģistrēta pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē un aktualizētā topogrāfiskā plāna datne ar pavadvēstuli tiek nosūtīta klientam uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi. Pēc aktualizēta topogrāfiskā plāna reģistrēšanas pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē, tas tiek nosūtīts arī Valsts zemes dienestam reģistrēšanai valsts centrālajā augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojuma pieprasīšanas veidi ir sekojoši:

  e-pakalpojums – Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv sadaļā Ģeotelpiskā informācija/Aktualizēta topogrāfiskā plāna pārbaude un reģistrācija datubāzē jāaizpilda iesnieguma forma un jāpievieno aktualizēta topogrāfiskā plāna datne *.dgn vai *.dwg datņu formātā.

  e-pasts – jāaizpilda iesnieguma veidlapa un pielikumā jāpievieno aktualizēta topogrāfiskā plāna datne *.dgn vai *.dwg datņu formātā. Aizpildīta iesnieguma veidlapa jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un ar datni jānosūta uz e-pastu geo@riga.lv.

 2. Pakalpojuma apmaksa
  Maksa par pakalpojumu tiek aprēķināta atbilstoši 18.12.2019. Rīgas domes saistošajiem noteikumiem Nr.98 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi":

  1 iesniegšanas reize - EUR 13,00*.
  * Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu.

  2 (divu) darba dienu laikā pēc klienta iesnieguma saņemšanas tiek izsūtīts priekšapmaksas rēķins uz klienta iesniegumā norādīto e-pasta adresi**.
  5 (piecu) darba dienu laikā pēc apmaksas saņemšanas tiek veikta iesniegtās informācijas pārbaude un reģistrācija datubāzē.

  ** Ir iespējams noslēgt līgumu par pakalpojuma apmaksu ar pēcmaksu. Sīkāka informācija iegūstama Ģeomātikas pārvaldē pa tālruni: 67105817 vai e-pastu geo@riga.lv.

  Maksājuma rekvizīti:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldība
  Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050
  NMR kods: 90011524360
  PVN reģ.Nr.: LV90011524360
  Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle
  SWIFT kods:RIKOLV2X
  Konta Nr.:LV36RIKO0020200002010
  Iestādes kods: 207

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojuma saņemšanas veidi ir sekojoši:

  e-pakalpojums – ar drošu elektronisko parakstu parakstīta atbildes vēstule un aktualizēta topogrāfiskā plāna datne aplūkojama un lejupielādējama, autorizējoties Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv. Informācija tiek nosūtīta arī uz klienta iesniegumā norādīto e-pasta adresi (aktivizēta oficiālā e-adreses konta gadījumā Departaments primāri izmantos e-adresi);

  e-pasts – ar drošu elektronisko parakstu parakstīta atbildes vēstule un aktualizētā topogrāfiskā plāna datne tiek nosūtīta uz klienta iesniegumā norādīto e-pasta adresi (aktivizēta oficiālā e-adreses konta gadījumā Departaments primāri izmantos e-adresi).

Maksājumi

Pozīcija Cena
Aktualizēta topogrāfiskā plāna pārbaude un reģistrācija datubāzē 13.00 EUR