Datums 5. maijs, 2021
Laiks16.00
Vieta Tiešsaistē
Rīgas domes sēžu zāle

DARBA KĀRTĪBA:

  1. Par grozījumiem Rīgas domes 24.08.2004. lēmumā Nr. 3308 "Par Rīgas pašvaldības dažādu sociālo grupu kopdzīvojamo māju statusa noteikšanu, kā arī Rīgas domes 29.08.2000. lēmuma Nr. 8776, 05.12.2000. lēmuma Nr. 9128 un 11.02.2003. lēmuma Nr. 2048 atzīšanu par spēku zaudējušiem"  
  2. Grozījumi Rīgas domes 2010.gada 11.maija nolikumā Nr.54 'Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra nolikums'
  3. Atskaite par Rīgas pilsētas pašvaldībā sniegtajiem sociālajiem pabalstiem un sociālajiem pakalpojumiem 2020.gadā


     Priekšsēdētājs    V.Kleinbergs