Datums 8. aprīlis, 2021
Laiks12.00
Vieta Tiešsaistē
Rīgas domes sēžu zāle

DARBA KĀRTĪBA:

  1. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo māju, tajās esošo dzīvokļa īpašumu, viendzīvokļa māju elektroniskās izsoles reģistrācijas maksas lieluma noteikšanu 
  2. Par sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanu Rīgā 
  3. Grozījumi Rīgas domes 2014. gada 11. februāra nolikumā Nr. 58 "Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisijas nolikums"
  4. Grozījums Rīgas domes 2013. gada 18. jūnija nolikumā Nr. 367 "Rīgas domes Īpašuma departamenta nolikums"

     Priekšsēdētājs    D.Locis