Datums 23. novembris
Laiks15.00
Vieta Tiešsaistē
Rīgas domes ģerbonis

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par tirgus statusa atcelšanu
 2. Par projektu "Mana skolotāja - DABA" (PVS ID 4135)
 3. Par projektu "Bez mākslas nav inovāciju" (PVS ID 4136)
 4. Par projektu "Iedvesmojies: mūzika ar angļu valodu" (PVS ID 4122)
 5. Par projektu "Digitālo mācību resursu apguve speciālajā izglītībā" (PVS ID 4124)
 6. Par projektu "Laiks palīdzēt" (PVS ID 4123)
 7. Par projektu "Cilvēks nav vientuļa sala" ( PVS ID 4137)
 8. Par projektu "Daudzveidība ir dzīves sāls" ( PVS ID 4134)
 9. Par projektu "Radošā literatūras laboratorija" (PVS ID 4138)
 10. Par projektu "Nākotnes karjeras vadlīnijas - guidEU" (PVS ID 4130)
 11. Par projektu "Gatavi mācību satura un valodas integrētai apguvei" (PVS ID 4129)
 12. Par projektu "Dators vai grāmata" (PVS ID 4128)
 13. Par projektu "Aktīvā mācīšanās un izglītības reforma Rīgas Valsts 3. ģimnāzijā" (PVS ID 4112)
 14. Par projektu "Tauriņa efekts matemātikā ar STEM" (PVS ID 4141)
 15. Par projektu "Eko pilsonība" (PVS ID 4131)
 16. Par projektu "Fantāziju un radošumu rosinošā grāmatu pasaule" (PVS ID 4145)
 17. Par projektu "Dzīvojiet zaļi, saudzējiet apkārtējo vidi" (PVS ID 4142)
 18. Par projektu "Klimata pārmaiņas" (PVS ID 4144)
 19. Par projektu "Māksla ir zinātnē - zinātne ir mākslā ar STEM" (PVS ID 4147)
 20. Par projektu "Sociālā integrācija - pilsoniskā apziņa" (PVS ID 4143)
 21. Par projektu "Uz kompetencēm balstīta efektīvas izglītības nodrošināšana skolēniem ar speciālām vajadzībām" (PVS ID 4113)
 22. Par projektu "Bērnu IT klubs" (PVS ID 4149)
 23. Par projektu "Ārpus rāmjiem - digitalizācija laikā un telpā" (PVS ID 4140)
 24. Par projektu "Cilvēktiesības sapņu valstī" (PVS ID 4133)
 25. Par projektu "Dzīves vērtības" ( PVS ID 4139)
 26. Par Kultūrvēsturiskā materiālā mantojuma komisijas izveidošanu
 27. Par Rīgas publiskās ārtelpas un pilsētvides komisijas izveidošanu
 28. Par Rīgas apkaimju attīstības komisijas izveidošanu
  • Sēdes slēgtā daļa
 29. Par zemesgabala bez adreses (Cielavu ielā b/n), Rīgā, (kadastra apzīmējums 0100 071 2423) daļas iznomāšanu ģimenes dārziņu uzturēšanai
 30. Par zemesgabala bez adreses (Cielavu ielā b/n), Rīgā, (kadastra apzīmējums 0100 071 1245) daļas iznomāšanu ģimenes dārziņu uzturēšanai
 31. Par zemesgabala Dārziņu 7.līnija 16, Rīgā kadastra apzīmējums 0100 125 3995 un zemesgabala Dārziņos, bez adreses, Rīgā kadastra apzīmējums 0100 125 0302, daļas A, nomas tiesību pagarināšanu ģimenes dārziņa uzturēšanai
 32. Par zemesgabala Dārziņu 8. līnijā 45, Rīgā, (kadastra apzīmējums 0100 125 0301) iznomāšanu ģimenes dārziņu uzturēšanai

Priekšsēdētāja    I.Andersone 

Datums 23. novembris
Laiks15.00
Vieta Tiešsaistē