Datums 23. maijs, 2022
Laiks15.00
Vieta Rīgas domes sēžu zāle

DARBA KĀRTĪBA:

 

  1. Par grozījumu Rīgas domes 24.03.2021. lēmumā Nr. 473 'Par Rīgas domes Pieminekļu padomes sastāvu'  
  2. Par teritorijas starp Krasta ielu, Salu tiltu un Daugavu lokālplānojuma apstiprināšanu   
  3. Teritorijas starp Krasta ielu, Salu tiltu un Daugavu izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi   

 

     Priekšsēdētāja    I.Andersone