Datums 25. oktobris, 2021
Laiks15.00
Vieta Tiešsaistē
Rīgas domes ģerbonis

DARBA KĀRTĪBA:

  1. Par grozījumiem Rīgas domes 15.06.2010. lēmumā Nr. 1582 'Par amatiem Rīgas pilsētas pašvaldībā, kurus ieņemošās amatpersonas (darbinieki) ir pakļautas reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam (riskam)' 
  2. Par Rīgas domes 23.05.2018. lēmuma Nr. 1227 'Par zemesgabala Stokholmas ielā 26A lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu' atzīšanu par spēku zaudējušu  
  3. Par teritorijas starp Kaivas ielu, Augusta Deglavas ielu, Ēvalda Valtera un Dzelzavas ielu lokālplānojuma apstiprināšanu   
  4. Teritorijas starp Kaivas ielu, Augusta Deglavas ielu, Ēvalda Valtera un Dzelzavas ielu izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi 
  5. Par teritorijas Daugavgrīvas ielā 31 lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu 
  6. Par projektu "Pieredzes apmaiņa kompetences izglītības programmas ietvaros" (PVM ID APS0815) 
  7. Par projektu "Rīgas pilsētas Energoefektivitātes fonds" (Rīgas EEF) (APS0814)  


     Priekšsēdētāja    I.Andersone