Datums 5. maijs, 2021
Laiks15.00
Vieta Tiešsaistē
Rīgas domes sēžu zāle

DARBA KĀRTĪBA:

  1. Par atlaides piemērošanu SIA 'ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA' pašvaldības nodevas par pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu un attīstību Rīgā aprēķinā  
  2. Par viedpilsētas tehnoloģiju pilotteritoriju izveidi Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā 
  3. Par Eksportostas dienvidu daļas lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai  
  4. Par Gunāra Nāgela iecelšanu Rīgas pašvaldības aģentūras 'Rīgas pieminekļu aģentūra' direktora amatā 


     Priekšsēdētāja    I.Andersone