Datums 26. oktobris, 2021
Laiks13.00
Vieta Tiešsaistē

DARBA KĀRTĪBA:

  1. Par jaunas atkritumu apsaimniekošanas vietas izveidi Lizuma ielā 5G, Rīgā 
  2. Par grozījumiem Rīgas domes 16.12.2020. lēmumā Nr. 212 " Par Rīgas vides aizsardzības fonda padomi " 
  3. Grozījums Rīgas domes 2010. gada 24. augusta nolikumā Nr. 71 "Rīgas vides aizsardzības fonda padomes nolikums"   
  4. Par Rīgas domes Medību koordinācijas komisijas izveidošanu
  5. Par Rīgas domes 2015. gada 28. jūlija nolikuma Nr. 133 'Rīgas domes Medību koordinācijas komisijas nolikums' atzīšanu par spēku zaudējušu  
  6. Par grozījumu veikšanu Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai komisijas sastāvā un nolikumā    
  7. Ziņojums par SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" izmaiņām Iekšējās kontroles nodaļā   


     Priekšsēdētājs    E.Cepurītis