Datums 9. decembris, 2021
Laiks15.00
Vieta Tiešsaistē

DARBA KĀRTĪBA:

  1. Par SIA "Rīgas nami", SIA "Rīgas pilsētbūvnieks", SIA "Rīgas Centrāltirgus" un SIA "Rīgas serviss" reorganizācijas uzsākšanu
  2. Par SIA "Rīgas serviss" specifisko nefinanšu mērķu noteikšanu   
  3. Grozījumi Rīgas domes 2011. gada 1. marta saistošajos noteikumos Nr. 114 'Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums' 
  4. Par finansējumu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas pasākumiem sociālajā jomā 
  5. Par grozījumu Rīgas domes 07.07.2021. lēmumā Nr. 712 "Par aizņēmumu Rīgas pilsētas pašvaldības satiksmes infrastruktūras investīciju projektu īstenošanai"  
  6. Par grozījumu Rīgas domes 08.09.2021. lēmumā Nr. 863 "Par aizņēmumu Rīgas pilsētas pašvaldības investīciju projekta 'Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvās teritorijas digitālais dvīnis' īstenošanai" 
  7. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēguma būvdarbiem Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu 'Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 5.kārta' un 'Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 6.kārta' ietvaros izbūvētajai centralizētajai kanalizācijas sistēmai  
  8. Par Rīgas pašvaldības aģentūras 'Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra' budžeta projekta 2022. gadam izskatīšanu un apstiprināšanu  
  9. Par Rīgas pašvaldības aģentūras 'Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra' maksas pakalpojumiem 
  10. 1Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Rīgā  

Priekšsēdētājs    M.Staķis