Datums 16. septembris, 2021
Laiks15.00
Vieta Tiešsaistē
Rīgas domes sēžu zāle

DARBA KĀRTĪBA:

  1. Par pašvaldības budžeta līdzfinansējuma un priekšfinansējuma piešķiršanu projektam 'Migrantu integrācija ar lokāli veidotu pieredzi (MILE)' (PVM ID APS0229) 
  2. Par aizņēmumu Rīgas pilsētas pašvaldības iestāžu higiēnas prasību nodrošināšanas darbu investīciju projektu īstenošanai  
  3. Par aizņēmumu Rīgas pilsētas pašvaldības investīciju projekta "Ēkas Ojāra Vācieša ielā 2 funkciju nomaiņa" īstenošanai   
  4. Grozījums Rīgas domes 2019. gada 25. septembra saistošajos noteikumos Nr. 83 'Par pašvaldības nodevu par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu Rīgā' 
  5. Par pašvaldības atbalstu tehnoloģiju uzstādīšanai Viedpilsētas tehnoloģiju pilotteritorijās  
  6. Par SIA "Rīgas veselības centrs" specifisko nefinanšu mērķu noteikšanu
  7. Par SIA "Rīgas 1. slimnīca" specifisko nefinanšu mērķu noteikšanu  
  8. Par SIA "Rīgas Dzemdību nams" specifisko nefinanšu mērķu noteikšanu
  9. Par SIA "Rīgas 2. slimnīca" specifisko nefinanšu mērķu noteikšanu  
  10. Grozījums Rīgas domes 2005.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.26 "Par svētku pabalstu politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem" 


     Priekšsēdētājs    M.Staķis