Datums 8. aprīlis, 2021
Laiks15.00
Vieta Tiešsaistē
Rīgas domes sēžu zāle

DARBA KĀRTĪBA:

  1. Par Aijas Rimicānes atbrīvošanu no Rīgas domes Īpašuma departamenta direktora amata 
  2. Par Anatolija Aļeksejenko atbrīvošanu no Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora amata 
  3. Par pašvaldības nodevas par pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu un attīstību Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā aprēķinā izmantojamo mainīgo koeficientu apmēra noteikšanu 
  4. Par pabalstu piešķiršanu pensionāriem, invalīdiem, skolēniem  
    Sēdes slēgtā daļa        
  5. Par nelaimes gadījuma pabalsta piešķiršanu un izmaksāšanu Rīgas pašvaldības policijas inspektoram  
  6. Par SIA "Getliņi EKO" finansiāli saimnieciskās darbības revīziju par periodu no 01.01.2019. līdz 30.09.2020. 


     Priekšsēdētāja vietnieks    J.Ozols