Informācija medijiem Apkaimēs Pilsētvide
Metāla sēta Lielajos kapos

Tuvojas noslēgumam 2022. gadā Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pieminekļu aģentūra” uzsāktā Lielo kapu 19. gadsimta metāla baldahīna restaurācija, kuru tuvākajā laikā paredzēts izvietot Lielo kapu teritorijā. Metāla baldahīns ir unikāli saglabājies 19. gadsimta vēsturisko kapu elements, kam nav zināmi citi analogi Latvijā.  Baldahīns tiks uzstādīts oktobrī un atradīsies netālu no sākotnējās atrašanās vietas.

Baldahīns pagājušā gadsimta PSRS laikā tika pārvietots no tā oriģinālās vietas sakarā ar Krišjāņa Barona kapa vietas izveidi. Vietā, kur tas tika pārvietots, objekts smagi cieta no vētrā krītoša koka un bija iegrimis zemē.

2022. gadā baldahīns tika demontēts, pārvietots uz darbnīcu un uzsākta tā atjaunošana, kas šobrīd tuvojas noslēgumam. Ir paveikts apjomīgs darbs: attīrītas no rūsas un iztaisnotas esošās pamatnes un augšējās metāla daļas, no jauna izveidotas trūkstošās detaļas, tās apstrādātas un krāsotas. Objekts ir 19. gs. beigās radīts amatniecības meistardarbs. Tas veidots no metāla, ar liektām līnijām un izmantojot augu motīvu dekoriem. Kapavietas ansambļa sastāvdaļa ir arī metāla žodziņš, kas iezīmē kapavietu. Diemžēl kapa piemineklis nav saglabājies. Ņemot vērā rakstītajās liecībās atrodamo informāciju, ir pamats domāt, ka objekts saistāms ar vienu no Vērmaņu dzimtas atzaru atdusas vietām. Restaurācijas darbus atbilstoši publiskā iepirkuma nosacījumiem veic metāla restaurators un kalējs-meistars Ģirts Bērziņš. Vienojoties ar Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldi, pieņemts lēmumu to novietot vietā, kur tas ir vismazāk apdraudēts no koku izraisītiem bojājumiem. 

Rīgas pieminekļu aģentūras direktors Gunārs Nāgels: ”Ir veikts sarežģīts restaurācijas darbs un prieks, ka tas izdevies. Meklējām vietu Lielo kapu teritorijā, kur pēc restaurācijas to novietot. Izmēru un drošības dēļ to nepieciešams uzstādīt skrajākā vietā. Oriģinālajā atrašanās vietā koku stāvoklis un skaits rada bažas par objekta drošību nelabvēlīgu laika apstākļu laikā. Šobrīd baldahīns tiks izvietots, respektējot tur jau esošos senos apbedījumus un radot iespēju aplūkot restaurēto konstrukciju. Nākotnē to varēs pārvietot, ja būs iespējams atrast precīzu tā oriģinālo atrašanās vietu un nodrošināt restaurēto objektu pret bojājumiem.”

Valsts nozīmes kultūras piemineklis Dārzu un parku arhitektūras ansamblis "Lielie kapi" ar memoriālām celtnēm aizņem 28,60  hektārus un atrodas starp Mēness, Miera, Kluso un Klijānu ielu. Lielajos kapos ir Latvijai nozīmīgu cilvēku atdusas vietas, saglabājušies augstvērtīgi arhitektūras, mākslas un vēstures pieminekļi, kuri atspoguļo 18. gs. beigu – 20. gs. vidus raksturīgākos mākslas stilus.

Informāciju sagatavoja: Tatjana Smirnova, Rīgas pašvaldības Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore, e-pasts: tsmirnova11@riga.lv.

Restaurē 19. gs. metāla baldahīnu Lielajos kapos | 5.10.2022. un līdz 26.09.2023.